sdm 3Sejm Dzieci i Młodzieży to akcja propagująca od 1994 r. parlamentaryzm wśród młodzieży gimnazjalnej i szkół ponadgimnazjalnych. Kadencja posłów trwa jeden rok, a jedyna Sesja w roku odbywa się 1 czerwca w Dzień Dziecka. W tegorocznym posiedzeniu wzięły udział uczennice naszej szkoły: Aleksandra Ciżyńska, Julia Szyszkowska i Natalia Kukuła.

Aleksandra Ciżyńska i Julia Szyszkowska, tworząc zespół, którego praca okazała się być jedną z najlepszych w całej Polsce dostały się do Komisji Sejmowej.


SDM 2Gdy razem z Julią dowiedziałyśmy się o ogłoszeniu rekrutacji do Sejmu Dzieci i Młodzieży, od razu postanowiłyśmy wziąć udział w inicjatywie. Naszym zadaniem konkursowym było przeprowadzenie kampanii wyborczej Posła pierwszego Sejmu Niepodległej. Wybraną przez nas postacią była Zofia Moraczewska. Realizacja owego tematu okazała się być niezwykle trudna. Projekt był czasochłonny i wymagał od nas poświecenia mu dużej uwagi, co czasami kończyło się  nieprzespanymi nocami. Zadanie to było wieloetapowe, ale fakt ten nie ułatwił nam pracy. Ponadto podczas realizacji tematu mogłyśmy używać tylko środków przekazu dostępnych w 1919 r. Na początku zdecydowałyśmy się zaplanować kampanię wybranej przez nas postaci. Spisałyśmy wówczas wszystkie założenia, cele i możliwe do podjęcia działania (ukazane są one w naszym filmiku rekrutacyjnym).  Po opublikowaniu stworzonej przez nas pracy na platformie Sejmu Dzieci i Młodzieży przyszedł czas na stres oczekiwania na ocenę. Jak wielkie było nasze zdziwienie, gdy w dniu ogłoszenia wyników okazało się, że nasza praca jest jedną z najlepszych w Polsce. Tym samym dostałyśmy się do Komisji Sejmowej. 14 i 15 maja byłyśmy w Warszawie na posiedzeniu owej Komisji. Zadaniem 32 osób ją tworzących było stworzenie uchwały, przedstawianej wszystkim posłom 1. czerwca, w dniu sesji. Odbyły się wówczas wybory na Przewodniczącego Komisji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Dzięki zaufaniu i poparciu większości objęłam ów urząd, tym samym wchodząc w skład Prezydium Sejmu Dzieci i Młodzieży.

SDMTydzień później okazało się, że z przyczyn niezależnych sesja ta zostaje przesunięta na 27 września bieżącego roku. Wszyscy posłowie XXIV sesji poczuli się wówczas zawiedzeni. Towarzyszyła nam złość i smutek.  Emocje te były napędem do zorganizowania własnej sesji - sesji Parlamentu Dzieci i Młodzieży. Ze względu na zajmowane przeze mnie stanowiska zostałam jednocześnie jednym z głównych organizatorów wydarzenia. Posiedzenie to odbyło się w Dzień Dziecka na Uniwersytecie Warszawskim. Były to niesamowite chwile mojego życia. Poznałam wówczas wiele osób z całej Polski, zaznajomiłam się z historią i problemami bieżącymi Polski, a także miałam szansę zdobyć ogrom umiejętności. Ze względu na zajmowane przeze mnie stanowisko zostałam zaproszona wraz z Marszałkami SDiM w przeddzień sesji na spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka – Markiem Michalakiem. Kolejnym ważnym wydarzeniem była sama XXIV sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży, którą bardzo dobrze wspominam. Była ona zarówno stresującym, jak i niesamowitym wydarzeniem. Zasiadanie w ławie sejmowej, udzielanie wywiadów, czy branie udziału w różnorodnych audycjach radiowych były niecodziennymi momentami mojego życia, a samo przemawianie na sejmowej mównicy dostarczyło mi wielu wrażeń.