Organizacja roku szkolnego

2017/ 2018

I semestr

Wrzesień

 • 4 września - inauguracja roku szkolnego
 • 3-8 września – EuroWeek – wyjazd gimnazjum
 • 6-8 września – obóz integracyjny klas I SLO (Krasnobród)
 • 5-9 września – obóz naukowy klas 3 liceum
 • 19 września – Rada Nauczycieli (analiza na wejściu, wyniki egzaminów zewnętrznych, zatwierdzenie statutu, planów wychowawczych) godz. 16.05
 • 21 września - spotkanie z rodzicami (zapoznanie ze Statutem, Kartą Praw i Obowiązków, WZO, wymaganiami wychowawcy; gimnazjum godz. 16.30, liceum godz. 17. 00)
 • 22 września – 35 mm historii
 • 28 września - inauguracja współpracy z KTS Tarnobrzeg + Koncert „Szkolne spotkania z muzyką” godz. 18.00
 • 29 września - KTS – Bad Driburg – hala MOSiR g.18.00
 • 30 września –złożenie deklaracji maturalnych

Październik

 • 2 października - Dzień chłopaka (SU)
 • 4 października pasowanie klas I (przygotowują klasy: 2B/2C + wychowawcy), dyskoteka szkolna
 • 15 października – zgłoszenie wniosków o dostosowanie warunków egzaminów gimnazjalnych i maturalnych
 • 16 października – Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej (przygotowują klasy: 2gim.A/2gim.B + wychowawcy)
 • 19 października – Rada Nauczycieli godz. 16.05
 • 26 października - VI Szkolna Noc Filmowa godz. 16.00

Listopad

 • 2-3 listopada – dni wolne (dni dyrektorskie)
 • 13 listopada – uroczysty apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości na lekcji 6 (przygotowują klasy: 2A/2D + wychowawcy)
 • 20 listopada – Ogólnopolski dzień Praw Dziecka
 • 21 listopada – konferencja R. N. godz. 16.15
 • 23 listopada - spotkania z rodzicami (gimnazjum godz. 16.30, liceum godz. 17. 00)
 • 24 listopada - 35 mm historii, godz. 16.00
 • 27 listopada – wybory do Sejmiku Uczniowskiego
 • 29 listopada – dyskoteka andrzejkowa (przygotowują: SU + 3 gim.)

Grudzień

 • 1 grudnia - KTS – Lille – hala MOSiR g.18.00
 • 5 grudnia – VI Noc Chemików i Biologów
 • 11 grudnia – II Memoriał Pływacki im. J. Salika
 • 13 grudnia - Akcja „Contra nałogom”(przygotowują klasy 1b/1c + wychowawcy)
 • 18 grudnia – Szkolny Dzień Wolontariatu
 • 22 grudnia – Opłatek szkolny (klasy 1a/1d/1e LO + wychowawcy + katecheta) godz. 9.30
 • 23 grudnia – 1 stycznia – przerwa świąteczna

Styczeń 2018

 • 4 - 5 stycznia – egzaminy semestralne

klasy I – j. obcy, matematyka; klasy II – j. polski, 1 przedmiot wybrany, klasy III – j. polski, j. obce oraz 2X przedmiot wybrany na poziomie rozszerzonym, klasa 3 gim. – odpowiednio jak egzamin gimnazjalny

 • 9 stycznia – informacja dla uczniów i rodziców
  o grożących ocenach niedostatecznych
 • 15 stycznia - termin poinformowania uczniów
  o wszystkich propozycjach ocen semestralnych + oceny zachowania
 • 20 stycznia - studniówka
 • 22 stycznia - ostateczny wpis ocen za I semestr do dzienników
 • 23 stycznia - konferencja klasyfikacyjna I semestru godz. 16.05
 • 25 stycznia - spotkania z rodzicami (wyniki I semestru; gimnazjum godz. 16.30, liceum godz. 17. 00)
 • 26 stycznia – 35 mm historii
 • 29 stycznia – 11 lutego - Ferie zimowe
 • 29 stycznia – 3 lutego – obóz zimowy


II SEMESTR

Luty

 • 7 lutego – potwierdzenie deklaracji maturalnych
 • 12 lutego - rozpoczęcie zajęć w II semestrze
 • 13 lutego – konferencja plenarna R.N. godz. 16.05
 • 15 lutego – Dzień Walentynkowy (aukcja słodkości, poczta walentynkowa - cały dzień) + Koncert Walentynkowy godz. 17.00
 • 23 lutego – 35 mm historii

Marzec

 • marzec – rekolekcje wielkopostne według harmonogramu parafii
 • 2 marca – IV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa TSTO godz. 16.00
 • 8 marca – Dzień Kobiet (SU)
 • 19 marca – Dzień Wiosny (na l. wych., 1b, 1c + wychowawcy)
 • 22 marca- Rada Nauczycieli godz. 16.05
 • 29 marca - 3 kwietnia – wielkanocna przerwa świąteczna

Kwiecień

 • 10 kwietnia – termin poinformowania o grożących ocenach niedostatecznych uczniów klas III liceum i ich rodziców
 • 16 kwietnia - wpis propozycji wszystkich ocen końcowych dla klas III LO
 • 17 kwietnia – przekazanie informacji nt. propozycji ocen końcowych dla rodziców uczniów klas III LO (pisemna informacja za potwierdzeniem odbioru)
 • 17 kwietnia - spotkanie z rodzicami (gimnazjum godz. 16.30, liceum godz. 17. 00)
 • 18,19,20 kwietnia – egzaminy gimnazjalne (lekcje dla pozostałych klas według odrębnego planu)
 • 18 kwietnia – egzamin semestralny – klasy II LO – przedmiot wybrany, klasy I LO – j. polski, II gimn. – część humanist.
 • 19 kwietnia – egzamin semestralny – klasy I LO – wybrany przedmiot, klasy II LO – j. obcy, II gimnazjum część matematyczno-przyrodnicza,
 • 20 kwietnia – wpis wszystkich ocen końcowych dla klas III LO
 • 20 kwietnia – 35 mm historii
 • 24 kwietnia - Dzień Otwarty
 • 24 kwietnia – konferencja klasyfikacyjna klas III LO po Dniu Otwartym,
 • 25 kwietnia – egzaminy sprawdzające dla klas III,
 • 27 kwietnia – pożegnanie klas III (przygotowują klasy 2B/2C) godz. 12.45
 • 30 kwietnia – dzień wolny (dzień dyrektorski)

Maj

 • 1 - 3 maja – święta państwowe, 2 maja - dzień dyrektorski, dni wolne od nauki
 • 4 - 23 maja – pisemne egzaminy maturalne (według harmonogramu CKE)
 • 7 - 25 maja - ustne egzaminy maturalne z j. obcych
  9 – 22 maja - ustne egzaminy maturalne z j. polskiego
 • 4 maja – j. polski p. podst./p. rozsz. 7 maja – matematyka, p. podst., 8 maja - j. angielski – p. podst./p.rozsz., - dni wolne dla pozostałych uczniów liceum i gimnazjum
 • 23 maja – Dzień Patrona oraz Konferencja Rady Nauczycieli po Dniu Patrona
 • 28 – 30 maja – wycieczka klas gimnazjum
 • 31 maja – Boże Ciało

Czerwiec

 • 1 czerwca (piątek po BC) – dzień wolny (dzień dyrektorski)
 • 4 – 6 czerwca – wycieczki klas liceum
 • 6 czerwca – egzaminy semestralne klas II gimnazjum - j. angielski p. podst. i p. rozsz.
 • 7 czerwca – termin poinformowania o grożących ocenach niedostatecznych uczniów i ich rodziców (pisemna informacja za potwierdzeniem odbioru – 8 czerwca)
 • 8 czerwca - Tarnobrzeski Bieg na Orientację
 • 12 czerwca - wpis propozycji wszystkich ocen rocznych i końcowych dla klas LO i gimnazjum
 • 13 czerwca – termin poinformowania rodziców o propozycjach ocen rocznych i końcowych uczniów (pisemna informacja za potwierdzeniem odbioru)
 • czerwiec 2017 - egzamin semestralny klas II z matematyki LO zgodnie z harmonogramem PCEN
 • 15 czerwca – wpis wszystkich ocen rocznych (klasy I i II LO i gimnazjum) oraz końcowych (III gim.)
 • 19 czerwca – konferencja klasyfikacyjna g. 14.00
 • 20 czerwca – egzaminy sprawdzające od 8.00
 • 20 czerwca - wyjazd rowerowy (cała szkoła!!)
 • 21 czerwca – prezentacja projektu edukacyjnego klasy II gim., pożegnanie klasy III gimnazjum, godz. 16.30
 • 22 czerwca – zakończenie roku szkolnego g. 9.00, konferencja plenarna g. 11.00

lipiec

 • 3 lipca – rozdanie świadectw maturalnych – g. 9.30