Sąd nad BalladynąCzy Balladyna, bohaterka słynnego dramatu Juliusza Słowackiego, zasługuje na obronę? A może jako bezwzględna morderczyni powinna być surowo ukarana? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczniowie klasy IIa i IIb gimnazjum, zamieniając w poniedziałek, 18 grudnia, salę lekcyjną w salę rozpraw.

 

Na zajęciach z języka polskiego próbowaliśmy sprawiedliwie osądzić największą zbrodniarkę w historii literatury. W roli głównej wystąpili więc: sędziowie, prokuratorzy i obrońcy, a także bohaterowie tragedii.  Metodą dramy odegraliśmy sąd nad główną bohaterką. Każdy wcielił się w inną rolę, do której musiał się odpowiednio przygotować. Wszyscy bardzo poważnie podeszli do zadania: wykonali i pożyczyli stroje (m.in. autentyczną togę sędziowską i prokuratorską, strój Goplany), rekwizyty (dowody przeciwko oskarżonej) a co najważniejsze -  swoje wypowiedzi. Relacje z wydarzeń poszczególnych świadków doprowadziły do wyroku – córka ubogiej wdowy, ambitna królowa i żądna władzy morderczyni, została skazana na dożywotnią karę pozbawienia wolności.  

Metoda dramy wyrabia umiejętność współżycia i pracy w grupie. Młodzież ma możliwość zwerbalizowania własnych przemyśleń i skojarzeń, skonfrontowania ich z ocenami innych. Taka forma zajęć uczy prawidłowej argumentacji, tolerancji, rozszerza słownictwo, podnosi kulturę słowa. Stosowane techniki dramowe sprawiają, że problemy bohaterów literackich stają się bliższe uczniom, którzy odnajdują w nich aktualne treści, poznają innych, nie tylko samych siebie. Młodzież miała okazję przećwiczyć wchodzenie w  rolę (mimika, gest), wymianę argumentów oraz ich konfrontację z ocenami innych, a co najważniejsze - improwizację. Zastosowanie metody dramowej na pewno wzbogaciło lekcję  o autentyczne przeżycie, twórczą aktywność, kształtowanie osobowości i postaw społecznych. Hetmaniacy wykazali się świetną znajomością lektury, wszyscy brawurowo wcielili się w swoje role, dzięki czemu skutecznie połączyli naukę z dobrą zabawą.  (AN)

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg 26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg 31.jpg 32.jpg