talentzatalentW imieniu Stowarzyszenia Cognitis zapraszamy uczniów ostatnich klas liceum do zgłoszenia swojego uczestnictwa w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Talent za Talent".

Projekt jest skierowany do Maturzystów, którzy wyróżniają się nie tylko wynikami w nauce, ale również uczestnictwem w olimpiadach i konkursach, działalnością w samorządach, wolontariatach lub innych grupach a także podejmują interesujące inicjatywy.

 

Celem konkursu jest wyłonienie ciekawych i pełnych pasji uczniów. „Talent za Talent” jest skierowany do uczniów klas trzecich szkół ponadgimnazjalnych , którzy w trakcie swojej edukacji przedmaturalnej wykazali się aktywnością, zaangażowaniem społecznym oraz naukowym, jak też umiejętnościami przywódczymi.

Przy ocenie kandydatów brane są pod uwagę:

  • doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu projektami bądź organizacjami,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • sukcesy naukowe - w olimpiadach i konkursach,
  • angażowanie się w działalność na rzecz otoczenia - np. wolontariat, harcerstwo.

Konkurs składa się z trzech etapów:

  • formularza elektronicznego, w którym prosimy uczestników o podzielenie się swoją działalnością i osiągnięciami, a następnie wykazanie się doświadczeniem i umiejętnością przewodzenia poprzez rozwiązanie case study,
  • rozmowy rekrutacyjne oraz assesment centre - wyselekcjonowanych uczestników zapraszamy do Warszawy na wydarzenie, podczas którego sprawdzane są ich umiejętności podejmowania inicjatywy oraz przewodzenia i zaangażowania w grupie,
  • Gala Finałowa - poprzedzona warsztatami dla uczestników II etapu. Gala Finałowa to również ostatni, trzeci etap konkursu, w którym 7 Finalistów czeka wygłoszenie prezentacji, podejmujących temat przywództwa. Również podczas Gali, uroczyście kończącej kolejną edycję konkursu, wyłaniany jest zwycięzca.

Na uczestników czekają nie tylko atrakcyjne nagrody rzeczowe, ale również wzbogacające doświadczenia: warsztaty assessment centre z prestiżową firmą doradczą Deloitte, próbne rozmowy kwalifikacyjne, a także możliwość poznania rówieśników z całej Polski.

Prestiż Konkursu “Talent za Talent” podnosi fakt, że po raz kolejny został on objęty Patronatem Honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego, a także wielu renomowanych uczelni w Polsce. W roku 2016 „Talent za Talent” uzyskał tytuł laureata konkursu „Ogólnopolski Studencki Projekt Roku 2016” organizowanego przez PZU S.A.

Zgłoszenia przyjmujemy od 8 stycznia do 1 marca 2018 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć pod linkami

http://www.cognitis.pl/projekty/talent-za-talent/o projekcie

facebook.com/talent.za.talent