IMG 4277 2W dniu 23 stycznia uczniowie Hetmana uczestniczyli w ciekawej prelekcji dotyczącej żydowskich miejsc pamięci w Tarnobrzegu zorganizowanej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Inicjatorem spotkania „Szlakiem Tarnobrzeskich Żydów” jest Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega.

 

 

 

Celem projektu jest stworzenie pomników w formie tablic upamiętniających, w miejscach ważnych z punktu widzenia wyznawców judaizmu. Szlak miałby rozpoczynać się od Nowego Cmentarza Żydowskiego na ulicy Sienkiewicza i wieść przez kolejne ulice mające duże znaczenie dla tej grupy ludności a kończyłby się na Skalnej Górze gdzie w latach 1939-1942 znajdowało się miejsce zagłady tarnobrzeskich Żydów. Jak mówił dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega dr Tadeusz Zych inicjatywa ta, to hołd złożony mieszkańcom Tarnobrzega, którzy przed okupacja stanowili w naszym mieście większość. Ponadto to ważna karta w historii Tarnobrzega, którą nie sposób jest pominąć. W trakcie prezentacji uczestnicy mogli poznać ważne persony pochodzenia żydowskiego związane bezpośrednio z miastem. Wśród nich znaleźli się słynni matematycy m.in Józef Dul oraz lekarze tacy jak Olga Lilien czy Otto Lewi, którzy swoje życie poświęcili pracy dla dobra ówczesnej społeczności naszego miasta. Pamięć o nich w dzisiejszych czasach jest świadectwem świadomości historycznej dotyczącej naszej "małej ojczyzny". Uczestnicy spotkania mieli również okazję poznać ważne miejsca, w których obecność swoją zaznaczyli wyznawcy judaizmu. Były to między innymi dawny sąd, szpital, synagoga czy mykwa czyli miejsce służące do obmywania rytualnego. 

Lekcja muzealna poświęcona Żydom była dla wszystkich uczestników niezwykle pouczająca i pozwoliła zebranym zrozumieć, że przeszłość naszego miasta i jego mieszkańców stanowi integralną część historii naszego kraju. 

(MS)