Inauguracja współpracy z URzMimo zimowej aury  grupka hetmańskich humanistów wybrała się 20 listopada do Rzeszowa, by uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu naukowym – inauguracji współpracy Instytutów Historii i Filologii Polskiej ze szkołami ogólnokształcącymi z Podkarpacia. Trzecioklasiści: Katarzyna Bobowik, Michalina Kiliańska, Katarzyna Anna Uzar, Katarzyna Julia Uzar i Łukasz Jabłoński – jako reprezentacja naszej szkoły oraz uczniów z grup rozszerzających język polski, historię i wos  - uczestniczyli w uroczystości rozpoczęcia współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim. Nasza szkoła znalazła się wśród 14 liceów z Podkarpacia włączonych do ścisłej współpracy z uczelnią.

Po wystąpieniu Pana Prorektora URz ds. Studenckich i Kształcenia, dra hab. prof. Wojciecha Walata oraz powitaniu przybyłych przez Dziekanów Wydziałów Historycznego i Filologii Polskiej przyszedł czas na ucztę naukową. Hetmaniacy z uwagą i prawdziwą przyjemnością wysłuchali dwóch erudytów, mistrzów słowa. Jako pierwszy zabrał głos prof. dr hab. Kazimierz Ożóg z Instytutu Filologii Polskiej, który zaprezentował wspaniały wykład na temat „Żena, niewiasta, białogłowa, kobieta, dziewka, mać, baba… - osoba płci żeńskiej w historii języka polskiego”. Równie ciekawy okazał się wykład dra hab.prof. Piotra Berdowskiego z Instytutu Historii na temat „Emancypacja kobiet w republikańskim Rzymie”.  Oba wykłady odbyły się w nowoczesnych aulach gmachu Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Przed wejściem do tego niezwykle ciekawego pod względem architektonicznym budynku nasi humaniści postanowili zrobić sobie fotkę dokumentującą ich obecność tutaj. Godziny spędzone wśród studentów, w atmosferze sal wykładowych i najwyższych naukowych standardów podziałały na tegorocznych maturzystów mobilizująco. Kolejne naukowe wydarzenie przewidziane jest już za miesiąc. (nan)