DYREKCJA

Paweł Dobrowolski - dyrektor

Marzena Jarzyna - zastępca dyrektora

 

 

JĘZYK POLSKI

Renata Dąbrowska

Dorota Rzeźnik

Anna Niedźwiedź

Marzena Jarzyna

 

JĘZYK ANGIELSKI

Marta Wciseł

Magdalena Krząstek

Leszek Horoszko

Sylwia Wychowaniak

 

JĘZYK FRANCUSKI

Renata Krasa

 

JĘZYK NIEMIECKI

Barbara Szewerniak

 

JĘZYK ROSYJSKI

Renata Krępa

 

JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA

Marzena Jarzyna

 

RELIGIA

ks. Michał Wrona

 

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Małgorzta Elżbieta Chabel - pedagog szkolny

 

PLASTYKA / WIEDZA O KULTURZE / HISTORIA SZTUKI

Przemysław Zamojski

 

BIOLOGIA

Krzysztof Wolski

Sylwia Wychowaniak

 

 

 

MATEMATYKA

Paweł Dobrowolski

Grzegorz Serwan

Agnieszka Ziętek

Beata Suska

 

 

INFORMATYKA

Leszek Mazur

Marek Kierzkowski

Grzegorz Serwan

 

GEOGRAFIA

Urszula Żak

 

EDUKACJA ATYSTYCZNA / MUZYKA

Kamila Wolska

 

CHEMIA

Magdalena Ciach

 

HISTORIA / HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Grzegorz Kobylski

Tomasz Ciach

Marzena Sarzyńska

 

 

FIZYKA

Jacek Bąk

Marek Kierzkowski

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Dorota Skórska

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI / EKONOMIA

Grzegorz Kobylski

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Grzegorz Kobylski

Tomasz Ciach

Marzena Sarzyńska

WYCHOWANIE FIZYCZNE / PŁYWANIE

Tomasz Ciach

Dorota Skórska

Łukasz Zasuwa

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

Stanisław Grądziela

Jerzy Pawelak

Joanna Tomczyk

Ewa Kuchno

Krystyna Gwoździowska

Zdzisław Gwoździowski

 

PEŁNA HISTORIA