Dzień wolontariatuPraca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest bezcenna. W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym.  Szacuje się, że obecnie ok. 10% Polaków jest lub bywa wolontariuszami. 

W naszej szkole także chętnie angażujemy się w wolontariat i razem z naszymi nauczycielami  podejmujemy różnorodne działania ukierunkowane na bezinteresowne pomaganie innym.

W tym roku 18 grudnia organizowany jest Szkolny Dzień Wolontariatu. Działania woluntarystyczne są stałym elementem funkcjonowania szkolnej społeczności tarnobrzeskiego Hetmana. 6 grudnia przeżywaliśmy piękne chwile, niosąc radość dzieciom z Domu Dziecka w Skopaniu. A już planujemy na 18 grudnia kolejną akcję. Pragniemy także przed świętami – jak co roku – wspomóc schronisko dla zwierząt. Dlatego serdecznie prosimy wszystkie klasy o zorganizowanie się i dostarczenie w poniedziałek karmy dla psów, którą przekażemy dla Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Ogród św. Franciszka.

Koordynatorki akcji: Ola Sitek i Joasia Rejniak