Zasłużeni dla Hetmana:

Bronisława Kopeć
Krystyna i Stanisław Frąszczakowie
Anna Milarska-Nowak
Janusz Nowak

Zasłużony profesor Hetmana:

Maria Orzeł-Łysiak
Natalia Urban-Szymańska
Józef Salik
Kazimierz Łysiak
Anna Grądziela-Salnikow