SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Tarnobrzegu 

sejmik uczniowski

PrzewodniczącaMagdalena Mortka

Zastępca Przewodniczącej Mikołaj Murek

Członkowie:

Aleksandra Bogacz

Natalia Ciecierska

Mikołaj Juda

Julia Karbarz

Michał Kopeć

Martyna Krępa

Zofia Kuczyńska

Maceij Nenutil

Wiktoria Rak

Opiekun Sejmiku - mgr Magdalena Ciach

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

  • Reprezentowanie ogółu uczniów.
  • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
  • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
  • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
  • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
  • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Tarnobrzegu w latach 2013-2017

samorzad

 

Przewodniczący – Kamil Kaczmarek

Zastępca Przewodniczącego – Angelika Abram

Członkowie:

Inka Rusinek

Natalia Ciecierska 

Magdalena Mortka

Rafał Domański

Piotr Biernacki 

Mikołaj Juda