Ingrid ZiembaUczennica klasy 1e Ingrid Ziemba w dniach od 27 listopada do 2 grudnia 2017 roku uczestniczyła w warsztatach badawczych w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii NaukNa czas warsztatów Ingrid dołączyła do zespołu badawczego Instytutu, biorąc aktywny udział w jego pracach.  Uczennica zajmowała sie chemią środowiska a temat jej pracy badawczej  to "Badanie składu aerozolu atmosferycznego"Dzięki temu miała możliwość doskonalenia swoich umiejętności laboratoryjnych oraz pracy z wysoko wyspecjalizowanym sprzętem, pod okiem specjalistów z dużym dorobkiem naukowym.  Miała też możliwość wysłuchania wykładów prezentujących najnowsze osiągnięcia w chemii fizycznej oraz dostęp do badań prowadzonych w IChF PAN. Ingrid od dwóch lat jest stypendystką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. (mc)

  1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg