05Wrzesień w Hetmanie nieodłącznie związany jest z naszymi absolwentami, którzy z roku na rok tłumnie odwiedzają szkołę, nauczycieli a przede wszystkim młodszych kolegów i koleżanki. Zanim rozpoczną kolejny rok studiów, przychodzą aby pochwalić się własnymi osiągnięciami naukowymi, a także podzielić wiadomościami na temat wybranych kierunków i uczelni. Tegorocznych maturzystów, rozszerzających przedmioty przyrodnicze, odwiedziła na lekcji wychowawczej Agnieszka Lech, obecnie studentka czwartego roku chemii materiałów i nanotechnologii na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwentka (posiadająca tytuł licencjata) bardzo ciekawie opowiadała o nowej dziedzinie nauki, nanotechnologii, obejmującej wytwarzanie i badanie struktur o rozmiarach na poziomie pojedynczych atomów, cząsteczek i klastrów.

Wybrana przez nią specjalizacja jest bardzo wąska i opiera się głównie na wiedzy z zakresu podstawowych działów chemii – chemii ogólnej i nieorganicznej, organicznej, fizycznej oraz technologii chemicznej. Agnieszka z ogromną pasją i zaangażowaniem wprowadzała młodzież w tajniki swoich uniwersyteckich zajęć, praktyk i prac badawczych. Zdradziła również, że ukończenie takiego nietypowego kierunku studiów, jakim jest nanotechnologia, otwiera mnóstwo możliwości na rynku pracy m.in. w przedsiębiorstwach wdrażających nowoczesne materiały z branży chemicznej, medycznej, elektronicznej, farmacji i innej. Absolwentka uważa też, że jest to wymarzony kierunek dla pasjonatów chemii laboratoryjnej (takich, jak ona właśnie), gdyż doświadczenia prowadzone są przy pomocy nowoczesnej aparatury badawczej, co daje ogromną radość i tym samym sprawia, że praca jest ciekawa i otwiera ogromne możliwość rozwoju. (an)

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg