DTE1506 2W minioną sobotę odbył się w naszej szkole etap finałowy Hetmańskiego Konkursu Nauk Społecznych. Przedsięwzięcie zorganizowane z inicjatywy nauczycieli wiedzy o społeczeństwie pani Marzeny Sarzyńskiej i pana Grzegorza Kobylskiego stało się świetną okazją do popularyzacji wiedzy z zakresu nauk społecznych. Ku zadowoleniu organizatorów konkurs cieszył się ogromną popularnością zarówno w szkołach z Tarnobrzega i Sandomierza jak również z okolicznych powiatów.

 Do etapu finałowego zakwalifikowanych zostało 47 uczniów, którzy musieli zmierzyć się z rozwiązaniem zadań z bloku stałego, który swoją tematyką obejmował: historie i stosunki międzynarodowe na świecie i w Polsce po 1989 r., wybrane aspekty socjologii, prawa, politologii, ekonomii oraz bieżące wydarzenia w szeroko pojętym świecie polityki i gospodarki. Zadaniem uczniów było także udzielenie odpowiedzi na pytania z zakresu bloku zmiennego, który w tym roku obejmował zagadnienia związane z konstytucyjnym ustrojem III RP oraz podstawami gospodarki rynkowej. Uczestnicy konkursu świetnie poradzili sobie z tym wyzwaniem udowadniając tym samym, że tematyka nauk społecznych nie jest im obca. Tytuł laureata otrzymali kolejno uczeń I Społecznego Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tarnobrzegu Jakub Dryś- 1 miejsce oraz zwycięstwo w bloku zmiennym, uczennica Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnobrzegu Paulina Orlińska- 2. miejsce, uczennica Zespołu Szkół w Skopaniu Laura Surowiec- 3. miejsce. Warto przypomnieć, że zwycięzcy konkursu oprócz wartościowych bonów otrzymali również zaświadczenie potwierdzające przyjęcie do I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego z pominięciem zwykłego procesu rekrutacyjnego. Zaszczytne miejsce oraz tytuł laureata otrzymali również: Anna Paczocha i Piotr Stasiak.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy a pozostałym uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie.

Podziękowania kierujemy także do członków Komitetu Głównego HKNS p. Grzegorza Kobylskiego (przewodniczącego), p. Pawła Dobrowolskiego ( w-ce przewodniczącego), p. Marzeny Sarzyńskiej ( sekretarza ), oraz członków Komitetu p. Bogusławy Jasińskiej, p. Tomasza Ciacha i p. Marcina Pazgiera bez których organizacja konkursu byłaby niemożliwa. Ponadto wyrazy uznania składamy wszystkim nauczycielom zaangażowanym w projekt, którzy poświęcili czas zarówno na przygotowanie uczniów do konkursu jak również sprawdzanie testu finałowego. Dziękujemy także nauczycielom i przyjaciołom szkoły pomagającym w profesjonalnym przebiegu konkursu w tym p. Marzenie Jarzynie za pomoc w organizacji, p. Grzegorzowi Serwanowi za plakat, p. Tomaszowi Ciachowi za pokaz gier strategicznych, p. Markowi Wójcikowi (sędziemu Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu) za wykład dla uczestników konkursu „Wymiar sprawiedliwości wobec nieletnich” oraz uczniom Kacprowi Pietraszowi za przygotowanie projektu dyplomów, Dawidowi Teperowi za fotorelację, Bartoszowi Prysakowi- za obsługę techniczną oraz uczniom klasy II a w tym Aleksadrze Sitek za przygotowanie poczęstunku oraz Natalii Ciecierskiej, Tomaszowi Rysiowi, Annie Tarkowskiej, Karinie Wójcik, Kamili Fryc i Weronice Skitał za opiekę nad uczestnikami konkursu.

Wierzymy, że sukces pierwszej edycji Hetmańskiego Konkursu Nauk Społecznych zostanie powtórzony w kolejnych latach oraz że stanie się on wydarzeniem cyklicznym, które zainteresuje uczniów szkół podstawowych tematyką wiedzy o społeczeństwie. (MS)

_dte1493_1024.jpg _dte1496_1024.jpg _dte1500_1024.jpg _dte1510_1024.jpg _dte1514_1024.jpg _dte1521_1024.jpg _dte1530_1024.jpg _dte1531_1024.jpg _dte1535_1024.jpg _dte1539_1024.jpg _dte1543_1024.jpg _dte1545_1024.jpg _dte1547_1024.jpg _dte1550_1024.jpg _dte1558_1024.jpg _dte1560_1024.jpg _dte1561_1024.jpg _dte1571_1024.jpg _dte1573_1024.jpg _dte1580_1024.jpg _dte1587_1024.jpg _dte1590_1024.jpg _dte1593_1024.jpg _dte1595_1024.jpg _dte1598_1024.jpg _dte1605_1024.jpg _dte1608_1024.jpg _dte1611_1024.jpg _dte1615_1024.jpg _dte1620_1024.jpg _dte1621_1024.jpg _dte1624_1024.jpg _dte1627_1024.jpg _dte1628_1024.jpg _dte1629_1024.jpg _dte1631_1024.jpg _dte1634_1024.jpg _dte1636_1024.jpg _dte1641_1024.jpg _dte1645_1024.jpg _dte1647_1024.jpg _dte1649_1024.jpg _dte1650_1024.jpg _dte1651_1024.jpg _dte1653_1024.jpg _dte1655_1024.jpg _dte1656_1024.jpg _dte1657_1024.jpg _dte1658_1024.jpg _dte1659_1024.jpg _dte1661_1024.jpg _dte1662_1024.jpg _dte1663_1024.jpg _dte1665_1024.jpg _dte1666_1024.jpg _dte1668_1024.jpg _dte1669_1024.jpg _dte1671_1024.jpg _dte1674_1024.jpg _dte1679_1024.jpg _dte1680_1024.jpg _dte1681_1024.jpg _dte1682_1024.jpg _dte1683_1024.jpg _dte1685_1024.jpg _dte1686_1024.jpg _dte1688_1024.jpg _dte1691_1024.jpg _dte1694_1024.jpg