organizacja roku szkolnego

2018/ 2019

I semestr

Wrzesień

 • 3 września – inauguracja roku szkolnego, godz. 16.30
 • 3 września – konferencja szkoleniowa dot. RODO, godz. 9.00
 • 4 - 8 września – obóz naukowy klas 3 liceum
 • 5 -7 września – obóz integracyjny klas I SLO (Krasnobród)
 • 18 września – konferencja Rady Nauczycieli (analiza na wejściu, wyniki egzaminów zewnętrznych, zatwierdzenie statutu, planów wychowawczych itp.), godz. 16.10
 • 20 września – spotkanie z rodzicami (zapoznanie ze Statutem, Kartą Praw i Obowiązków, WZO, wymaganiami wychowawcy; gimnazjum godz. 16.30, liceum godz. 17. 00)
 • 21 września – 35 mm historii, godz. 16.15
 • 26 września – Dzień Języka Francuskiego
 • 27 września – Koncert „Szkolne spotkania z muzyką”, godz. 18.00
 • 30 września – złożenie deklaracji maturalnych

Październik

 • 1 października – Szkolny Dzień Chłopaka (SU)
 • 3 października – pasowanie klas I (przygotowuje klasa2C + wychowawca), dyskoteka szkolna
 • 13 października – mecz tenisa stołowego: KTS – LZ Frosberg Linz, hala MOSiR, godz. 13.00
 • 15 października – zgłoszenie wniosków o dostosowanie warunków egzaminów gimnazjalnych i maturalnych
 • 15 października – Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej (przygotowuje klasa 2B + wychowawca)
 • 22 października – mecz tenisa stołowego: Hodonin - KTS
 • 26 października – VII Szkolna Noc Filmowa, godz. 16.15

Listopad

 • 2 listopada – dzień dyrektorski
 • 12 listopada – Obchody Święta Odzyskania Niepodległości (przygotowuje klasa: 2A + wychowawca)
 • 13 listopada – konferencja R. N., godz. 16.10
 • 15 listopada – spotkania z rodzicami (gimnazjum godz. 16.30, liceum godz. 17. 00)
 • 21 listopada – Dzień Języka Niemieckiego
 • 22 listopada – mecz tenisa stołowego: KTS – Hodonin, hala MOSiR, godz. 17.00
 • 23 listopada - 35 mm literatury, godz. 16.15
 • 26 listopada – wybory do Sejmiku Uczniowskiego
 • 28 listopada – dyskoteka andrzejkowa (przygotowują: SU + 1a LO)

 Grudzień

 • 4 grudnia – VII Noc Chemików i Biologów, godz. 17.00
 • 10 grudnia – III Memoriał Pływacki im. J. Salika
 • 12 grudnia - Akcja „Contra nałogom”(przygotowują klasy 1b/1c + wychowawcy)
 • 17 grudnia – Szkolny Dzień Wolontariatu
 • 19 - 20 grudnia – egzaminy semestralne, klasy I – j. obcy, matematyka; klasy II – j. polski, 1 przedmiot wybrany, klasy III – j. polski, j. obce oraz 2x przedmiot wybrany na poziomie rozszerzonym, klasa 3 gim. – odpowiednio jak egzamin gimnazjalny
 • 21 grudnia – Opłatek szkolny (klasy 1d/1e LO + wychowawcy + katecheta), godz. 9.30
 • 22 grudnia – 1 stycznia 2019 r. – przerwa świąteczna

 Styczeń 2019

 • 2 stycznia – informacja dla uczniów i rodziców o grożących ocenach niedostatecznych
 • 9 stycznia – termin poinformowania uczniów o wszystkich propozycjach ocen semestralnych + oceny zachowania
 • 15 stycznia – ostateczny wpis ocen za I semestr do dzienników
 • 16 styczniakonferencja klasyfikacyjna I semestru, godz. 16.10
 • 17 stycznia – spotkania z rodzicami (wyniki I semestru; gimnazjum godz. 16.30, liceum godz. 17. 00)
 • 19 stycznia – studniówka(?)

 II SEMESTR

Styczeń

 • 21 stycznia – rozpoczęcie zajęć w II semestrze
 • 23 stycznia – Dzień Języka Rosyjskiego
 • 25 stycznia – 35 mm literatury, godz. 16.15
 • 29 stycznia– konferencja plenarna R.N. godz. 16.15

 Luty

 • 1 lutego – V Turniej Tenisa Stołowego o puchar Prezesa TSTO, godz. 16.00
 • 7 lutego – potwierdzenie deklaracji maturalnych
 • 7 lutego – Dzień Walentynkowy (aukcja słodkości, poczta walentynkowa - cały dzień) + Koncert Walentynkowy godz. 17.00
 • 11 - 24 lutego – ferie zimowe
 • 11 - 16 lutego – obóz narciarski

Marzec

 • marzec – rekolekcje wielkopostne według harmonogramu parafii
 • 1 marca – 35 mm historii, godz. 16.15
 • 8 marca – Dzień Kobiet (SU)
 • 14 marca – Dzień Liczby Pi (SU)
 • 25 marca – Dzień Wiosny (na l. wych.)
 • 27 marca – Dzień Języka Angielskiego
 • 29 marca – 35 mm literatury, godz. 16.15

Kwiecień

 • 3 kwietnia – termin poinformowania o grożących ocenach niedostatecznych uczniów klas III liceum i ich rodziców
 • 9 kwietnia – konferencja Rady Nauczycieli, godz. 16.15
 • 10 kwietnia – wpis propozycji wszystkich ocen końcowych dla klas III LO
 • 11 kwietnia – przekazanie informacji nt. propozycji ocen końcowych dla rodziców uczniów klas III LO (pisemna informacja za potwierdzeniem odbioru)
 • 11 kwietnia – spotkanie z rodzicami (gimnazjum godz. 16.30, liceum godz. 17. 00)
 • 10,11,12 kwietnia – egzaminy gimnazjalne (lekcje dla pozostałych klas według odrębnego planu)
 • 10 kwietnia – egzamin semestralny – klasy II LO – przedmiot wybrany, klasy I LO – j. polski
 • 11 kwietnia – egzamin semestralny – klasy I LO – wybrany przedmiot, klasy II LO – j. obcy,
 • 17 kwietnia – ewentualna Pielgrzymka Maturzystów (wychowawcy + katecheta)
 • 17 kwietnia – wpis wszystkich ocen końcowych dla klas III LO
 • 18 - 23 kwietnia – wielkanocna przerwa świąteczna
 • 24 kwietnia – konferencja klasyfikacyjna klas III liceum, godz. 16.15
 • 25 kwietnia – Dzień Otwarty
 • 25 kwietnia – egzaminy sprawdzające dla klas III LO, godz. 7.30
 • 26 kwietnia – pożegnanie klas III LO (przygotowuje klasa 2D + wychowawca); godz. 12.45
 • 29 kwietnia – Dzień Języka Hiszpańskiego

 Maj

 • 1 - 3 maja – święta państwowe, 2 maja - dzień dyrektorski, dni wolne od nauki
 • 6 - 23 maja – pisemne egzaminy maturalne (według harmonogramu CKE)
 • 6 – 8 maja – dni dyrektorskie dla klas gimnazjum oraz klas I i II liceum
 • 6 maja – j. polski p. podst./p. rozsz. 7 maja – matematyka, p. podst., 8 maja - j. angielski – p. podst./p.rozsz.,
 • 6 - 25 maja – ustne egzaminy maturalne z j. obcych
 • 9 - 22 maja – ustne egzaminy maturalne z j. polskiego
 • 8/9 - 13 maja – wycieczka zagraniczna LO i gimnazjum
 • 17 maja - Tarnobrzeski Bieg na Orientację (odpowiedzialna klasa 3B gim.)
 • 23 maja – Dzień Patrona (przygotowują klasy: 3A gim., 2E liceum + wychowawcy)
 • 31 maja – 35 mm historii, godz. 16.15

Czerwiec

 • 3 czerwca – termin poinformowania o grożących ocenach niedostatecznych uczniów i ich rodziców (pisemna informacja za potwierdzeniem odbioru – 4 czerwca)
 • 10 czerwca - wpis propozycji wszystkich ocen rocznych i końcowych dla klas LO i gimnazjum
 • 11 czerwca – termin poinformowania rodziców o propozycjach ocen rocznych i końcowych uczniów klas LO i gimnazjum (pisemna informacja za potwierdzeniem odbioru)
 • czerwiec 2018 – egzamin semestralny klas II LO z matematyki, zgodnie z harmonogramem PCEN
 • 13 czerwca – wpis wszystkich ocen rocznych (klasy I i II LO) oraz końcowych (III gim.)
 • 14 czerwca – wyniki egzaminów gimnazjalnych
 • 14 czerwca – konferencja klasyfikacyjna, godz. 14.30
 • 17 czerwca – egzaminy sprawdzające od 8.00
 • 18 czerwca – sprzątanie szkoły od 9.00
 • 19 czerwca – uroczyste zakończenie roku szkolnego, godz. 9.00
 • 19 czerwca – konferencja plenarna Rady Nauczycieli, godz. 12.30
 • 24 - 27 czerwca - komisja rekrutacyjna
 • 27 czerwca ogłoszenie wyników rekrutacji, godz. 12.00; spotkanie z rodzicami uczniów przyjętych do klas I LO, godz. 16.00

 Lipiec

 • 4 lipca – rozdanie świadectw maturalnych, g. 9.30

Sierpień

 • 29 sierpnia - egzaminy poprawkowe
 • 30 sierpnia - konferencja plenarna R. N.