lubimy rozmawiaćW miniony wtorek, 25 września 2018 roku, klasy trzecie gimnazjum uczestniczyły w spotkaniu z prawnikiem, panem Pawłem Niedźwiedziem. Było ono poświęcone tematowi przemocy słownej w Internecie, zwanej z angielska hejtem (od angielskiego „hate” – nienawiść)Dowiedzieliśmy się, że za cyberprzemoc można odpowiadać karnie lub cywilnie. Odpowiedzialność karna dotyczy między innymi takich przestępstw jak pomówienie i zniewaga, zaś cywilna odnosi się do naruszenia cudzych dóbr osobistych (cześć, dobre imię).

Pomówienie innej osoby czy grupy osób o takie postępowanie, które może ją poniżyć, jest surowiej karane, jeżeli zostało dokonane za pomocą środków masowej komunikacji (w tym w Internecie). Znieważenie polega na przykład na użyciu w stosunku do określonej osoby wulgarnych słów i również jest surowiej karane, gdy sprawca popełnia je za pomocą środków masowego komunikowania. Za takie czyny sąd karny może dodatkowo orzec tzw. nawiązkę, czyli obowiązek zapłaty pewnej sumy pieniężnej na rzecz pokrzywdzonego lub organizacji społecznej. Natomiast sąd cywilny ma prawo nakazać przeproszenie i zasądzić zadośćuczynienie pieniężne.

Warto wiedzieć, że Internet nie zapomina. Treści raz w nim umieszczone, pozostają tam na zawsze. Mogą być przeciwko nam wykorzystane nawet po wielu latach, w najbardziej nieoczekiwany sposób. Dość powszechne jest przekonanie, że globalna sieć gwarantuje anonimowość. Nic bardziej błędnego! Wbrew pozorom policja może łatwo namierzyć sprawcę internetowych przestępstw. Dlatego korzystajmy z tego użytecznego medium rozważnie, a przede wszystkim nie używajmy mowy nienawiści, by nie wyrządzić drugiemu (a także sobie) krzywdy.

Dzięki temu pożytecznemu i ciekawie przeprowadzonemu spotkaniu wszyscy mogliśmy sobie uświadomić, jakie zagrożenie niesie bezmyślne używanie sieci. Tymi zajęciami zainaugurowaliśmy w nowym roku szkolnym hetmańską inicjatywę „Lubimy rozmawiać”, której ideą jest zapraszanie do naszej szkoły ciekawych ludzi i ożywione dyskusje na różne tematy.

Ania Paczocha

klasa III „a” gimnazjum

dsc_0001_1024.jpg dsc_0002_1024.jpg dsc_0003_1024.jpg