Lubimy rozmwiaćW naszej szkole lubimy rozmawiać. Rozmawiamy ze sobą codziennie: uczniowe, nacuzyciele, na lekcjach, na przerwach, przed zajęciami i po nich. Ostatnio, z inicjatywy pani Sylwii Wychowaniak, na lekcjach biologii w gimnazjum, miała miejsce integracja międzypokoleniowa. Uczniowie liceum, na co dzień rozszerzający biologię – Inka Rusinek 2b i Eryk Lewicki 2b, poprowadzili dwie lekcje z młodszymi kolegami, na których podzielili się swoją wiedzą z przedmiotu a także pasją, jaką jest dla nich rozwijanie swoich zainteresowań w kierunku nauk przyrodniczych. Inka, laureatka konkursów psychologicznych, zreferowała klasie 3a budowę i funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, natomiast Eryk, laureat konkursów biologicznych, opowiedział klasie 3b o narządzie wzroku.

Na uwagę zasługuje fakt, że uczniowie liceum poświęcili młodszym kolegom swój wolny czas, ponieważ spotkania odbyły się już po lekcjach (za co im serdecznie dziękujemy). Taka forma zajęć idealnie wpisała się w ubiegłoroczne hasło Hetmana: „Pomagamy uczyć, uczymy pomagać”, które, jak widać, nie straciło na swojej aktualności. Warto wspomnieć, że lekcje przypadły do gustu przede wszystkim gimnazjalistom, o czym świadczyły ożywione dyskusje ze starszymi kolegami już po zakończeniu zajęć i mnóstwo pytań od młodszych kolegów dotyczących nauki przedmiotów ścisłych w liceum, wyborze rozszerzeń a także przyszłych kierunków studiów. (an)

  1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg