i hannah arendt l humaine conditionW miniony piątek, 29 marca, klasy I i II rozszerzające język polski miały okazję uczestniczyć w dwugodzinnych warsztatach poświęconych postaci wybitnej myślicielki XX wieku, Hannah Arendt. Zajęcia poprowadził filozof i tłumacz prac H. Arendt, p. Mieczysław Godyń.

W pierwszej części spotkania młodzież poznała biografię filozofki oraz popracowała nad wybranymi przez naszego gościa zagadnieniami: myślenie a dobro etyczne, czujność etyczna (sumienie) a banalność zła, dialog wewnętrzny – wartość rozmowy z samym sobą, życie w harmonii jako życie dobre.

W drugiej odsłonie lekcji uczniowie pochylili się nad anglojęzycznymi fragmentami traktatu H. Arendt. Ta translatorska część zajęć dawała szansę sprawdzenia znajomości języka obcego i poziomu opanowania języka rodzimego, ale stanowiła również pretekst do refleksji nad wagą słowa oraz zachętę do czytania – wrażliwego, świeżego, odważnego sięgania po teksty literackie i filozoficzne. Prowadzący, powołując się na słowa bohaterki spotkania, apelował do młodych, by czytali nową książkę/ każdą książkę tak, jakby jeszcze nikt tego przed nimi nie robił. Dziękujemy za wspaniałą lekcję pokory i mądrości! (nan)