konkurs 100 lecie 2

Uczcij setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – weź udział w Szkolnym Konkursie Artystycznym!

  1. Temat konkursowy brzmi: „Wolność kocham i rozumiem. Wolności oddać nie umiem”. Co dziś znaczy dla nas słowo „wolność”? Czy to samo, co znaczyło 200, 100, 50… lat temu dla naszych przodków?
  2. Możesz wybrać dowolną formę wypowiedzi, np. esej, rozprawka, list, kartka z pamiętnika, wywiad, fotografia, praca plastyczna, film, własna kompozycja muzyczna lub montaż słowno-muzyczny…
  3. W przypadku przygotowania filmu lub montażu słowno-muzycznego dopuszczalna jest praca zespołowa nad tematem (2-3 osoby).
  4. Jury w składzie: Marzena Jarzyna (przewodnicząca), Renata Dąbrowska, Dorota Rzeźnik, Anna Niedźwiedź, Kamila Wolska (prace literacko-muzyczne), Adam Kunysz (fotografia, film), Przemysław Zamojski (fotografia, film, prace plastyczne) – przy ocenie prac weźmie pod uwagę ich zgodność z tematem, oryginalność ujęcia tematu, kreatywność, niebanalność pomysłów i formy, staranność wykonania.
  5. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie szkoły, z wyłonionych przez jury najlepszych prac z każdej klasy stworzona będzie lista finalistów, a następnie wybrana grupa laureatów. Wszyscy uczestnicy za pracę otrzymują „zieloną” ocenę z języka polskiego. Dodatkowo na finalistów i laureatów czekają nagrody rzeczowe.
  6. Prace należy oddać uczącemu w danej klasie poloniście w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2018 roku. Rozstrzygnięcie konkursu oraz prezentacja zwycięskich prac i ich autorów nastąpi podczas uroczystej szkolnej akademii z okazji 11. Listopada.

Życzymy weny twórczej!