WilnoStulecie Odzyskania Niepodległości stało się doskonałą okazją do wizyty na Litwie śladami polskiej kultury i historii.

Ostatni weekend października nauczycielki naszej szkoły, Magdalena Ciach i Urszula Żak, spędziły odwiedzając polskie szkoły, zabytki kultury polskiej, a także nekropolie wybitnych Polaków na Wileńszczyźnie. Wizytę zorganizowało i sfinansowało Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Fundacja „Wspólnota Polska”.

W trakcie wyjazdu odbyły się liczne spotkania z przedstawicielami polonii litewskiej m.in. z Prezesem Związku Polaków na Litwie oraz z dyrektorami polskich szkół na Wileńszczyźnie. W Domu Kultury Polskiej w Wilnie uczestnicy wycieczki wysłuchali wykładu o polskich naukowcach, reprezentujących nauki matematyczno-przyrodnicze pochodzących z Wileńszczyzny, takich jak Jan i Jędrzej Śniadeccy, Eugeniusz Romer, Jan Poczobut. Niezwykle wzruszającym doświadczeniem była wizyta w polskiej szkole podstawowej w Kiwiszkach. Nauczyciele tamtejszej placówki opowiedzieli o specyfice nauczania dzieci w polskich szkołach. Miejmy na uwadze, że językiem urzędowym i nauczanym w szkole jest język litewski, natomiast wszystkie przedmioty szkolne nauczane są po polsku.

Sobota i niedziela upłynęły na zwiedzaniu zabytków Wilna, w tym Ostrej Bramy, Cmentarza na Rosie, Muzeum Adama Mickiewicza. Podniosły moment podczas wycieczki edukacyjnej to złożenie kwiatów na grobie, w którym spoczywa matka Józefa Piłsudskiego oraz złożone jest jego serce. Cmentarz na Rosie to niejedyna nekropolia Wilna. Na wzgórzu Antokol znajduje się cmentarz 1400 polskich żołnierzy poległych w walce o wolność Polski w latach 1918-1939.

Wizyta na Litwie zakończyła się zwiedzaniem zamku w Trokach i rejsem statkiem po jeziorze.

Wileńszczyzna to także kawałek naszej ojczyzny. O Polakach tam mieszkających, dziedzictwie historycznym i kulturowym wszyscy powinniśmy pamiętać i je pielęgnować. (UŻ).

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg