polacyZ okazji setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości w szkole została przeprowadzona ankieta, w której należało wymienić 20 Postaci zasługujących, w opinii ankietowanego, na miano wielkiego polskiego Patrioty ostatniego stulecia. Zapytano o to zarówno uczniów, jak i pracowników ,,Hetmana".

 

Wśród wymienianych nazwisk pojawiało się bardzo wielu zacnych Polaków. Oprócz bardzo popularnych, byli również tacy, którzy nie są powszechnie znani. To między innymi wielka trójka od ,,złamania Enigmy": Marian Rejewski, Henryk Zygalski, Jerzy Różycki, czy też: Witold Urbanowicz, Krystyna Skarbek, Stefan Banach, Wanda Krahelska, Irena Kosmowska, Zofia Sokolnicka, Hanna Krall, Franciszek Żwirko, Józef Ulma, Zygmunt Bauman, Jan Nowak Jeziorański, Wanda Piłsudska, Stanisław Grzmot - Skotnicki, Janusz Kusociński, Antoni Petrykiewicz, Ludwik Hirszfeld, Janina Ochojska, Władysław Kozakiewicz, Tadeusz Kasprzycki, Józef Unrug i wiele innych wspaniałych Postaci ostatniego stulecia. Ciekawe jest to, że mimo różnicy pokolenia, wyniki wśród młodzieży są bardzo zbliżone do wyników wśród pracowników szkoły. Pierwsza dwudziestka Osób, które uzyskały najwięcej głosów wśród młodzieży to: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Maria Skłodowska-Curie, Jan Paweł II, Ignacy Paderewski, Wincenty Witos, Lech Wałęsa, Józef Heller, Władysław Sikorski, Witold Pilecki, Wisława Szymborska, Irena Sendlerowa, Jerzy Popiełuszko, Gabriel Narutowicz, Ignacy Daszyński, Wojciech Korfanty, Stefan Wyszyński, Stefan Żeromski, Hieronim Dekutowski, Władysław Anders. Lista, która powstała, po zliczeniu głosów pracowników szkoły, przedstawia się następująco: Józef Piłsudski, Jan Paweł II, Ignacy Paderewski, , Irena Sendlerowa , Maria Skłodowska-Curie, Witold Pilecki, Lech Wałęsa, Władysław Sikorski, Władysław Anders, Wisława Szymborska, Jerzy Popiełuszko, Roman Dmowski, Stefan Wyszyński, Janusz Korczak, Hieronim Dekutowski, Wincenty Witos, Czesław Miłosz, Andrzej Wajda, Władysław Bartoszewski, Wojciech Korfanty, Władysław Grabski, Tadeusz Mazowiecki, Krzysztof Kamil Baczyński (ostatnich czterech uzyskało taką samą liczbę głosów). Bardzo wszystkim dziękujemy za włączenie się w ,,akcję" i wypełnienie ankiety, bowiem wypisując nazwiska wybitnych Polaków, był czas na refleksję, zastanowienie się, a tym samym oddanie hołdu naszym wielkim Rodakom.

pd