images11 stycznia 2019 r. w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega młodzież Hetmana miała okazję wziąć udział w obchodach upamiętniających postać Romana Dmowskiego, kilka dni po 80. rocznicy jego śmierci. Celem przedsięwzięcia było przybliżenie zebranym postaci Romana Dmowskiego i wykazanie jego wkładu w odzyskanie niepodległości.

Wydarzenie rozpoczęło wystąpienie dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega dr hab. Tadeusza Zycha, który powtórzył za Jerzym Giedroyciem, że Polską rządzą dwie trumny: Piłsudskiego i Dmowskiego co oznacza, że ugrupowania polityczne i środowiska opiniotwórcze silnie identyfikowały się z myślą czy programem bądź to Józefa Piłsudskiego, bądź obozu Narodowej Demokracji. Historyk podkreślił, że zarówno Piłsudski jak i Dmowski trafili do panteonu narodowego jako twórcy niepodległego państwa polskiego.

Kolejną atrakcją przedsięwzięcia był koncert muzyki polskiej w wykonaniu wiolonczelisty Krzysztofa Michalskiego i prof. Ludmiły Weber- Zarzyckiej.

Następnie na scenę wkroczył badacz dziejów najnowszych dr hab. Krzysztof Kaczmarski. Historyk opowiedział o postaci Romana Dmowskiego. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na jego myśl polityczną, działalność w Komitecie Narodowym Polskim, przyczynienie się do powstania Błękitnej Armii oraz jego negocjacje Traktatu Wersalskiego. Starał się on rozwiać mity, które przez wiele lat narosły wokół tej postaci.

Dzięki wydarzeniu nikt wśród zebranych nie miał wątpliwości, że Roman Dmowski zasłużył na trwałe miejsce w historii. (MS)