AGH zdjęcie27 marca odbył się kolejny Dzień Otwarty Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Jak co roku Hetman otrzymał zaproszenie na tę zamkniętą imprezę. Dzięki uczestnictwu w zajęciach przygotowanych przez kadrę naukową UJ uczniowie mieli możliwość poszerzyć swoje wiadomości z informatyki i matematyki. Dowiedzieli się również, jak wygląda życie studenta informatyki i matematyki UJ, które specjalizacje są najbardziej „na czasie”, jakie są perspektywy pracy po ukończeniu tej prestiżowej uczelni oraz czym zajmują się studenci w kołach naukowych UJ.

Tematyka tegorocznych zajęć to, między innymi:

- Czy istnieją zdarzenia możliwe o prawdopodobieństwie równym 0?

- Symulacja trajektorii ruchu planet.

- Historia sztucznej inteligencji. Najnowsze metody uczenia stosowane w głębokich sieciach neuronowych.

- Solidna znajomość matematyki wymagana. Czyli czym zajmują się absolwenci matematyki.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji. (MK)

01_1024.jpg 02_1024.jpg 03_1024.jpg 04_1024.jpg 05_1024.jpg 06_1024.jpg 07_1024.jpg 08_1024.jpg 09_1024.jpg 10_1024.jpg 11_1024.jpg 12_1024.jpg 13_1024.jpg 14_1024.jpg 15_1024.jpg 16_1024.jpg 17_1024.jpg 18_1024.jpg 19_1024.jpg