w IFJ 1W czwartek, 4 kwietnia, dwóch uczniów naszej szkoły: Jakub Tomczyk z klasy II "b" i Filip Baran z klasy II "d" uczestniczyli w Międzynarodowych Warsztatach Fizyki Cząstek Elementarnych organizowanych przez Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk i Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie we współpracy z Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN. Mieli oni okazję w praktyce przetestować swoją wiedzę o świecie wysokich energii, analizując poszczególne zderzenia z detektora ATLAS.

Warsztaty rozpoczęły się dwoma wykładami przedstawiającymi historię dzielenia materii na coraz to mniejsze elementy, od żywiołów do kwarków i neutrin, a także sposób poznawania przez fizyków cząstek miroświata. Polega on na rozpędzaniu wiązki protonów do prędkości bliskich prędkości światła a następnie nakierowaniu ich na siebie i w następstwie ich zderzanie. Proces ten następuje w tak zwanym akceleratorze cząstek mieszczącym się w Genewie. Wiązki, od wpuszczenia do urządzenia do zderzenia, pokonują odległość porównywalną z podróżą na Neptuna i z powrotem. W akceleratorze znajduje się 7 detektorów, w tym dwa największe: ATLAS i CMS, a dane z jednego z nich mieli okazję analizować uczestnicy warsztatów.

Po wprowadzeniu do ćwiczenia i przedstawieniu specjalnego algorytmu, pomagającego sklasyfikować konkretne rozpady, nastąpiła część praktyczna. Uczniowie w grupach, po dwie osoby, klasyfikowali 50 różnych zderzeń jako dane tła, ropadu bozonu Z lub bozonu Higgsa. Na koniec przyszedł moment analizy wyników podczas videokonferencji z innymi miejscowościami, gdzie odbyły się warsztaty. Były to, poza Rzeszowem, Poznań, Dortmund, Monachium, Oslo oraz Nisz. Gospodarzami konferencji byli naukowcy pracujący w CERN-ie, którym grupy mogły zadawać pytania. Po analizie ponad 8000 zderzeń udało się potwierdzić wystąpienie rozpadu bozonu Z oraz wykryć zalążek piku odpowiedzialnego za rozpad bozonu Higgsa, którego odkrycie po wielu latach badań potwierdzono niespełna 7 lat temu.

01.JPG 02.JPG 03.JPG w_IFJ_1.jpg w_IFJ_2.jpg w_IFJ_3.jpg w_IFJ_c_Filip.jpg w_IFJ_c_Kuba.jpg