logo olchem1 lipca Komitet Główny Olimpiady Chemicznej opublikował folder dla ucznia http://www.olchem.edu.pl/fu66.pdf nakreślający tematykę zadań 66. Olimpiady Chemicznej. W folderze znajduje się 5 obowiązkowych zadań w części A i 7 dodatkowych zadań w części B. W nabliższych zawodach olimpijskich dominować będzie: rozpuszczalność, stan równowagi, berylowce, żelazo i jego związki (moje ulubione :)), chemia polimerów i niezwykle ciekawe związki organiczne. Zapraszamy do rozwiązywania zadań i udziału w fantastycznej przygodzie jaką jest Olimpiada Chemiczna.