dsc93602 września, nauczyciele i uczniowie I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu rozpoczęli kolejny rok szkolny. Uroczysta inauguracja odbyła się tradycyjnie w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Po odśpiewaniu hymnu szkoły głos zabrała prowadząca wydarzenie Natalia Ciecierska, która  serdecznie przywitała wszystkich zebranych w tym zgromadzonych nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, absolwentów oraz  szczególnie ciepło uczniów rozpoczynających naukę w Hetmanie. 

Następnie swoje przemówienie rozpoczął pan Dyrektor, Paweł Dobrowolski, który zwrócił uwagę zebranych, na fakt, że w tym roku obchodzimy okrągłą 80. rocznicę II wojny światowej - najbardziej krwawego i okrutnego konfliktu w historii Polski i świata. Wszyscy zebrani minutą ciszy uczcili pamięć ofiar tej wojny, czas ten wykorzystując także na refleksje jak to możliwe, że człowiek człowiekowi zgotował taki los. Ponadto pan dyrektor ogłosił, że rok szkolny 2019/2020 będzie przebiegał pod hasłem „W Hetmanie jesteśmy dalEKOwzroczni" i poświęcony będzie szeroko pojętej ekologii i ochronie środowiska. Zapowiedział również, że w szkole prowadzonych będzie wiele działań, które mają w przyszłości uchronić nas przed dalszą destrukcją naszej planety oraz zagładą populacji ludzkiej. Na koniec swojego przemówienia pan dyrektor ogłosił uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Kulminacyjną częścią poniedziałkowej inauguracji było ślubowanie uczniów klas pierwszych I Społecznego Liceum, którzy ukończyli gimnazjum (klasy a, b, c) jak i szkołę podstawową (klasy e, f, g). Na dużej scenie wszystkim zgromadzonym zaprezentowała się młodzież wraz z wychowawcami, którzy dumnie pozowali do zdjęć. 

Po części oficjalnej nadszedł czas na wykłady inauguracyjne, które wpisały się już na stałe w tradycję Hetmana. Pierwszym prelegentem był pan Krzysztof Wolski nauczyciel biologii, który przybliżył wszystkim problem wykorzystania przez ludzkość zasobów takich jak gleba, paliwa kopalne, lasy, surowce, woda przekraczając tym samym zdolność ziemi do ich odnawiania. Nauczyciel zwrócił uwagę zebranych na fakt, że dzień długu ekologicznego wypada, z roku na rok, coraz wcześniej. Temat ten pokrywał się z tegorocznym hasłem naszej Szkoły.

Następnie uczennice klasy II c, Aleksandra  Ciżyńska i Julia Karbarz, wygłosiły mowę, w której udowadniały, że warto zadbać o naszą planetę poprzez rozsądne metody gospodarowania energetyką i odpadami. 

Serdeczne podziękowania należą się prowadzącej inaugurację Natalii Ciecierskiej oraz członkom pocztu sztandarowego: Julii Ambroziak, Karolinie Jeczeń, Maciejowi Kurzyńskiemu. Wyrazy uznania należą się również operatorowi dźwięku Wiktorowi Plucie i wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wspomnianego wydarzenia. 

W nowym roku szkolnym życzymy wielu sukcesów Uczniom, Gronu Pedagogicznemu i Pracownikom szkoły, a przede wszystkim niezapomnianych chwil w murach Hetmana.

MS

_dsc9247_1024.jpg _dsc9250_1024.jpg _dsc9253_1024.jpg _dsc9254_1024.jpg _dsc9255_1024.jpg _dsc9256_1024.jpg _dsc9258_1024.jpg _dsc9260_1024.jpg _dsc9261_1024.jpg _dsc9262_1024.jpg _dsc9264_1024.jpg _dsc9266_1024.jpg _dsc9267_1024.jpg _dsc9268_1024.jpg _dsc9270_1024.jpg _dsc9275_1024.jpg _dsc9276_1024.jpg _dsc9277_1024.jpg _dsc9278_1024.jpg _dsc9280_1024.jpg _dsc9281_1024.jpg _dsc9282_1024.jpg _dsc9286_1024.jpg _dsc9288_1024.jpg _dsc9290_1024.jpg _dsc9291_1024.jpg _dsc9297_1024.jpg _dsc9298_1024.jpg _dsc9300_1024.jpg _dsc9302_1024.jpg _dsc9303_1024.jpg _dsc9304_1024.jpg _dsc9305_1024.jpg _dsc9307_1024.jpg _dsc9308_1024.jpg _dsc9309_1024.jpg _dsc9310_1024.jpg _dsc9311_1024.jpg _dsc9312_1024.jpg _dsc9313_1024.jpg _dsc9314_1024.jpg _dsc9316_1024.jpg _dsc9317_1024.jpg _dsc9318_1024.jpg _dsc9319_1024.jpg _dsc9320_1024.jpg _dsc9321_1024.jpg _dsc9323_1024.jpg _dsc9325_1024.jpg _dsc9326_1024.jpg _dsc9327_1024.jpg _dsc9328_1024.jpg _dsc9330_1024.jpg _dsc9332_1024.jpg _dsc9334_1024.jpg _dsc9346_1024.jpg _dsc9347_1024.jpg _dsc9348_1024.jpg _dsc9349_1024.jpg _dsc9350_1024.jpg _dsc9359_1024.jpg _dsc9360_1024.jpg _dsc9361_1024.jpg _dsc9362_1024.jpg _dsc9365_1024.jpg _dsc9366_1024.jpg _dsc9369_1024.jpg _dsc9370_1024.jpg _dsc9374_1024.jpg _dsc9379_1024.jpg _dsc9381_1024.jpg _dsc9386_1024.jpg _dsc9387_1024.jpg _dsc9390_1024.jpg _dsc9394_1024.jpg _dsc9398_1024.jpg _dsc9411_1024.jpg _dsc9419_1024.jpg _dsc9421_1024.jpg _dsc9422_1024.jpg _dsc9424_1024.jpg _dsc9427_1024.jpg _dsc9428_1024.jpg _dsc9429_1024.jpg _dsc9431_1024.jpg _dsc9434_1024.jpg _dsc9435_1024.jpg _dsc9438_1024.jpg _dsc9440_1024.jpg