imagesZarząd TSTO informuje, że Walne Zebranie Członków Tarnobrzeskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego odbędzie się 19 września o godzinie 16:30.

 

Porządek obrad zakłada:

  1. sprawozdanie Zarządu z dotychczasowej jego działalności;
  2. wybory nowego Zarządu TSTO oraz Komisji Rewizyjnej,
  3. głosowanie nad uchwałami w sprawie zmiany Statutu TSTO;
  4. wybory uzupełniające do Rady Szkoły;
  5. sprawy różne.