Knabit1W czwartkowy urodzinowy wieczór miesiąca (wszak 10.10) zbiegło się w naszym mieście kilka ciekawych imprez. W Zamku Dzikowskim gościła niezwykła artystka polskiej sceny Maja Komorowska, która podzieliła się z publicznością doświadczeniami swego życia z racji pięknego Jubileuszu 80 urodzin oraz wyrecytowała utwory znanych polskich poetów. Na Placu Bartosza Głowackiego odbywał się IV Bieg Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię, w organizację którego włączyły się nauczycielki naszej szkoły p. Katarzyna Łazowska i p. Dorota Skórska. Kameralne zaś spotkanie z o. Leonem Knabitem OSB miało miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. M. Marczaka. Rozmowę z tym niepozornym z wyglądu benedyktynem, a jednocześnie człowiekiem dobrze znanym z błękitnego ekranu, poprowadził o. Grzegorz Doniec OP (pełniący w poprzednim roku funkcję katechety w Hetmanie). Nasze zaś recytatorki z 2c: Justyna Kosior, Gabriela Kasprowicz, Weronika Rębacz zaprezentowały fragmenty rozważań ciągle młodego duchem dziewięćdziesięciolatka, obchodzącego w br. 65 rocznicę święceń kapłańskich.

Choć na widowni przeważały osoby w średnim wieku, to jednak panująca atmosfera tylko potwierdzała słowa Jubilata, iż „młodość to nie tylko wiek, to postawa ducha”. Ojciec Leon chętnie odpowiadał na stawiane pytania, wspominał lata swojego kapłaństwa, różne posługi i funkcje, które przyszło mu w życiu spełniać, ludzi spotkanych na swej drodze. Ciepło wspominał spotkania z Karolem Wojtyłą, przyjaźń z dominikaninem - ojcem Joachimem Badenim. Urozmaicał swe wypowiedzi różnymi dowcipami, a nawet śpiewająco zaprezentował, iż mimo trwóg współczesnego świata, komercjalizmu i konsumpcjonizmu społeczeństwa można ocalić wartości fundamentalne jak: wiara, nadzieja, miłość, dobro, wolność, a nawet i żyć z cierpieniem. Zachęcał, zwłaszcza młodych ludzi, by każdy rozpoznał swoje talenty, nie czuł się byle jakim. „Jestem jakiś, to jest ważne, mam swoją godność, co innego zadzieranie nosa i arogancja, a co innego przekonanie o własnej wartości jako człowieka, posiadanie szacunku dla siebie. I dla innych, bo każdy inny też jest jakiś”. Ciepło i optymizm płynące od tego niezwykłego gościa pozostawiły głęboki ślad w sercach odbiorców, a chętni czytelnicy mogli ponadto dostać autograf z niezwykle trafnym wpisem – dla każdego coś innego. Również i taka dedykacja znalazła się dla społeczności Hetmana. Wiele ciekawostek można poznać na blogu o. Leona lub na stronie ojciecleon.tyniec.com.pl. Zachęcamy do lektury!

Będąc dziś w sali odczytowej MBP, niektórzy mogli wspomnieć miłe spotkanie z Olgą Tokarczuk, świeżą Noblistką, które odbyło się w 2008 roku, a poprowadziła je hetmańska polonistka, dr Renata Dąbrowska. Jaki ten świat jest niespodziewany...

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg