84594657 240875323577673 7817916831884115968 nCzy Antygona, bohaterka słynnej tragedii Sofoklesa, zasługuje na obronę? A może jako osoba, która złamała zakaz władcy Teb powinna być surowo ukarana? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczniowie klasy Ie i If, zamieniając salę lekcyjną w salę rozpraw.

 

Na zajęciach z języka polskiego próbowaliśmy sprawiedliwie osądzić buntowniczkę i obrończynię praw boskich. W roli głównej wystąpili więc: sędziowie, prokuratorzy i obrońcy, a także bohaterowie tragedii. Metodą dramy odegraliśmy sąd nad główną bohaterką. Każdy wcielił się w inną rolę, do której musiał się odpowiednio przygotować. Relacje z wydarzeń poszczególnych świadków doprowadziły do wyroku – córka króla Edypa, kochająca siostra i odważna młoda kobieta, została uniewinniona i uniknęła straszliwej kary. Hetmaniacy wykazali się świetną znajomością lektury, wszyscy brawurowo wcielili się w swoje role, dzięki czemu skutecznie połączyli naukę z dobrą zabawą. 

Zastosowanie metody dramowej wzbogaciło lekcję  o autentyczne przeżycie, twórczą aktywność, kształtowanie osobowości i postaw społecznych. Młodzież miała okazję przećwiczyć wchodzenie w  rolę (mimika, gest), wymianę argumentów oraz ich konfrontację z ocenami innych, a co najważniejsze - improwizację. Metoda dramy wyrabia umiejętność współżycia i pracy w grupie. Młodzież ma możliwość zwerbalizowania własnych przemyśleń i skojarzeń, skonfrontowania ich z ocenami innych. Taka forma zajęć uczy prawidłowej argumentacji, tolerancji, rozszerza słownictwo a także podnosi kulturę słowa.

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg