1Na poniedziałkowej lekcji wychowawczej maturzyści mogli spotkać się i porozmawiać z absolwentami biotechnologii Politechniki Rzeszowskiej. Goście zaprezentowali zainteresowanym kierunki studiów jakie oferuje uczelnia, perspektywy pracy zawodowej oraz zalety i wady wybranych profili. Młodzież miała okazję zapoznać się z możliwościami współpracy jakie prowadzi uczelnia w zakresie przemysłu a także zaznajomić się z projektami europejskimi, w których uczestniczą studenci.

Ponadto doktoranci opowiedzieli o jednym z innowacyjnych kierunków tj. o inżynierii farmaceutycznej. Młodzież dowiedziała się, że rolą inżynierów farmaceutycznych jest połączenie dorobku naukowego dziedzin przyrodniczych poprzez proces wytwarzania substancji leczniczych i kosmetycznych mających szerokie zastosowanie medyczne. Ważną informacją było to, że studia na wspomnianym kierunku otwierają drogę do zawodów z pogranicza chemii, biologii i technologii ludziom szczególnie zainteresowanym rozwiązywaniem niewyjaśnionych jeszcze zagadek technicznych i pracą w laboratoriach badawczych. Poza tym goście przedstawili uprawnienia, które muszą nabyć osoby ubiegająca się o pracę oraz pojęcia, które musi znać profesjonalny pracownik w tym m.in. qualified person. Dzięki spotkaniu maturzyści mieli szansę zapoznać się ze średnią wynagrodzeń na danym kierunku. Na koniec absolwenci politechniki zaprosili wszystkich uczestników spotkania, na wydarzenie organizowane przez wydział tj. próbną maturę z chemii a także dni otwarte.

Dziękujemy zaproszonym gościom za tą ciekawą lekcję preorientacji zawodowej. (Katarzyna Barabasz)