1Wielki Post jest czasem, w którym częściej zastanawiamy się nad życiem i jego ostatecznym sensem. W takim kontekście przeżywaliśmy tegoroczne rekolekcje szkolne, które poprowadziły Siostry Dominikanki. Punktem wyjściowym tych dni skupienia było ukazanie Boga jako tego, który bezwarunkowo kocha każdego człowieka. Duchowym szczytem rekolekcji była Msza Święta sprawowana w kościele Ojców Dominikanów przez ks. Macieja Charabina o. Wojciecha Kroka OP. Warto zaznaczyć, że każdy z obecnych mógł tę szczególną Modlitwę Kościoła przeżyć w wielkim skupieniu.

Ostatniego dnia rekolekcji dominikańska świątynia wybrzmiała śpiewem łacińskich pieśni (i nie tylko) wykonanych na cztery głosy, natomiast postawa i zaangażowanie lektorów umożliwiły nam zobaczenie piękna Liturgii. Było to możliwe dzięki naszej hetmańskiej scholii, którą zorganizowała Pani Katarzyna Łazowska pod dyrygenturą Piotra Paradowskiego oraz asyście liturgicznej w składzie: Bartosz Bereski, Kacper Hebda, Sebastian Spyrzewski, Mariusz Winiarz. Wielogodzinne próby śpiewu i spotkania, w których wzięli udział nasi uczniowie: Wiktoria Ziarko, Karolina Kosior, Emilia Roman, Piotr Paradowski, Aleksandra Wiącek, Filip Baran, Kacper Piechota, Wojciech Furdyna i Kamil Jesionek były czasem poświęconym dla Boga z myślą o wszystkich uczestniczących w rekolekcjach, aby we Mszy Świętej na nowo odkryli źródło swojej wiary.

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg