plaka1Dyrekcja wraz z Radą Szkoły i Samorządem Uczniowskim zwraca się z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku przy rozliczeniu podatkowym za 2019 rok. Uzyskane w ten sposób środki w całości zamierzamy przeznaczyć na stypendia dla uczniów ,,Hetmana”. Bardzo chcielibyśmy, aby w naszej szkole powstał fundusz stypendialny.

Wszystkim, którzy poprą nasz projekt, z góry serdecznie dziękujemy!!!

Podczas wypełniania formularza PIT proszę wpisać KRS: 0000270261, oraz poniższy cel szczegółowy: HETMAN TARNOBRZEG 6353