3„Li­ście skłę­bio­ne słoń­cem/ w ok­no zie­le­nią się pcha­ją,/ li­ście wy­try­słe smugami/ drzew wio­sen­ne­go raju./ Słoń­ce się ta­rza po mu­rach/ krwa­wią­ce pla­mą cegieł;/ park - zie­le­nia­sta góra/ w nie­bo/ alei sze­re­giem/ wy­strze­lił.” – tak poetyckim słowem nadejście wiosny witał w maju 1938 roku młodziutki Krzysztof Kamil Baczyński. Od wieków nic się nie zmieniło: zielony, ukwiecony świat budził - i wciąż budzi - zachwyt, aż by się chciało zaśpiewać za Grechutą „Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty!”.

Jak widać na załączonych zdjęciach, przyroda już czaruje swoim pięknem, a my, mając chwilę odpoczynku od nauki, możemy pokontemplować jej urodę. Zachęcamy do uważnego patrzenia i dokumentowania na zdjęciach najdrobniejszych przejawów wiosennego powabu świata natury. Może uda się stworzyć na stronie szkoły „majówkową galerię”? Życzymy miłego i - przede wszystkim - bezpiecznego odpoczynku!

  1.jpg 2.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg " alt="images/do_artykulow/2019_20/wiosna.jpg" class="" />