imagesCzas zdalnego nauczania może być wykorzystany także na realizację ciekawych projektów. Udowodnieniem tego był udział uczniów klasy 1c i 1e w zajęciach online ,,Lekcje z Temidą”.  To program edukacyjny, prowadzony w szkołach przez przedstawicieli Fundacji ,,Altum”. Jego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród młodzieży.

Podczas zajęć kształtowany i umacniany był szacunek do prawa oraz promowanie postaw pro obywatelskich. Ważnym aspektem spotkania było również budowanie w młodych obywatelach zaufania do organów wymiaru sprawiedliwości oraz uświadamianie uczniów o skutkach prawnych prześladowania rówieśników, za czym idzie zwiększanie bezpieczeństwa w szkołach.

Prowadząca zajęcia zdobyła uwagę uczniów ciekawym sposobem przekazania informacji, posługując się przy tym filmem, ćwiczeniami, a na koniec quizem. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się m.in. dlaczego ludzie stworzyli prawo, gdzie szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa, jakie prawa ma konsument, czym jest stalking, jak reagować na prześladowanie w szkole, gdzie szukać przepisów prawa, a także co zrobić, gdy kupiona przez internet rzecz jednak nie jest tą wymarzoną.

Kto wie, może wśród naszych uczniów, dzięki udziałowi w projekcie, znajdą się osoby, które zwiążą swoją przyszłość z prawem?