Koło debatSzlachetna sztuka prowadzenia sporów, która odróżnia człowieka cywilizowanego od barbarzyńcy. Zdolność pięknego wysławiania się połączona z oddaniem logice i zdrowemu rozsądkowi. W końcu - najlepsza droga do nauczenia się krytycznego myślenia i obrony własnego zdania.

Nawet w czasach zarazy można znaleźć okazję do przeprowadzenia poważnej dysputy na takie tematy, jak ekologia czy polityka. Przykład „Hetmana” pokazuje, że chcieć, znaczy móc. Dzięki działalności Sejmiku Uczniowskiego udało się utworzyć u nas w szkole prężne kółko debatanckie.

Drobne utrudnienia, pokroju szalejącej za oknem choroby i ciągnącej się w nieskończoność kwarantanny, nie uniemożliwiły nam działania i rozwijania pasji. Koło jest jeszcze nieliczne (zaledwie 14 członków), ale już dwa razy udało nam się spotkać w celu omówienia najważniejszych i najciekawszych tematów, jakie poruszają dziś opinię publiczną. Za pierwszym razem była to kwestia: „Czy Polska powinna zostać wprowadzona w stan wyjątkowy”, a za drugim „Czy temat ekologii jest przereklamowany?”. W obu wypadkach debatujący pokazali się z najlepszej strony i udowodnili, że nie są im straszne ani długie i pokrętne akty prawne, ani wiedza o międzynarodowych koncernach paliwowych, które próbują zamieść problemy klimatyczne pod dywan. Debaty toczą się przy zachowaniu wysokiej kultury wypowiedzi i w sympatycznej atmosferze. Oczywiście ta niespotykana dyscyplina nie jest przypadkowa - to skutek efektywnej i aktywnej działalności Jury w składzie: opiekun merytoryczny - mgr Grzegorz Kobylski, Marszałek – Jakub Dryś oraz Sekretarz – Łukasz Drabek.

Kółko dalej prowadzi rekrutację i jesteśmy otwarci na nowych członków, co oznacza, że zdecydowanie nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. (Łukasz Drabek)

Zaproszenie do koła debatanckiego