zlota tarcza liceaZłoty znak jakości po raz kolejny przyznany naszej szkole

Ogłoszony przez Fundację Edukacyjną Perspektywy Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2015 potwierdził wysoki poziom nauczania w I SLO im. Hetmana Jana Tarnowskiego.

Od wielu lat nasza szkoła utrzymuje znakomitą lokatę w pierwszej setce najlepszych liceów w Polsce. W Rankingu brane są pod uwagę osiągnięcia w olimpiadach oraz wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. Ubiegłoroczne sukcesy zaowocowały 4 miejscem szkoły w województwie i 80 pozycją w kraju.

Dumą napawa fakt, że jesteśmy jedyną szkołą olimpijską w mieście i okolicy oraz zajmujemy w Rankingu Szkół Olimpijskich 34 pozycję w Polsce, zaraz po szkołach z dużych ośrodków miejskich!