stypendiumDyrekcja ZSS nr 1 informuje, iż  istnieje możliwość ubiegania się o stypendium przyznawane przez Radę Szkoły. O stypendium mogą ubiegać się wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Tarnobrzegu, którzy w roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania stypendium uczęszczali do Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Tarnobrzegu. Szczegółowy regulamin wraz z załączonym wnioskiem oraz z przykładowym wzorem jego wypełnienia  został zamieszczony  poniżej. Wypełnione komputerowo wnioski, podpisane przez wychowawców uczniów ubiegających się o stypendium, należy składać do Dyrekcji Szkoły w terminie do 18 stycznia 2019 roku.

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Radę Szkoły do 31 stycznia 2019 roku.

Regulamin

Wniosek

 

1.       O stypendium mogą ubiegać się wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Społecznych nr 1
w Tarnobrzegu, którzy w roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania stypendium uczęszczali do Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Tarnobrzegu.