alarmW poniedziałek, 8 października 2018 r., w trakcie lekcji wychowawczych, został ogłoszony próbny alarm pożarowy. Na polecenie Pana Dyrektora ogłoszono ewakuację uczniów, nauczycieli, dyrekcji i personelu szkoły z obydwu budynków szkolnych. Akcja została przeprowadzona sprawnie, pod czujnym okiem przedstawicieli Komendy Miejskiej PSP w Tarnobrzegu.

 

Tak szybkie opuszczenie budynku, mimo ciasnych korytarzy i dużej liczby uczniów, możliwe jest dzięki rozmieszczeniu 5 wyjść ewakuacyjnych na różne strony szkoły. Miejscem zbiórki było boisko szkolne, gdzie uczniowie zebrali się pod czujnym okiem Dyrekcji. Wychowawcy podali stan swoich klas do pani wicedyrektor, przekazując te dane Panu Dyrektorowi, jako głównodowodzącemu akcją, który następnie podziękował wszystkim za tak sprawne przeprowadzenie próbnej ewakuacji i następnie odwołał alarm. W tym roku nie udało się spalić ulubionego pokoju większości uczniów „Hetmana”, a mianowicie „zielonego azylu cioci Gosi”. (DS)

img_20181008_114828_1024.jpg img_20181008_114840_1024.jpg img_20181008_115012_1024.jpg img_20181008_115018_1024.jpg