03W poniedziałek, 7 października, na lekcji wychowawczej odbył się próbny alarm przeciwpożarowy, w którym uczestniczyli pracownicy i uczniowie wszystkich klas I SLO w Tarnobrzegu. Jak co roku obserwatorem ewakuacji był pracownik Państwowej Straży Pożarnej, który pomógł zaaranżować wybuch pożaru w pomieszczeniu na holu głównym, gdzie znajduje się sprzęt nagłaśniający. Ze względu na miejsce pożaru wyjście ewakuacyjne na parking szkolny było wyłączone, dlatego też uczniowie klasy 2c, mający lekcje w sali nr 41, musieli ewakuować się ze szkoły przez okna. Akcja przebiegła szybko i sprawnie, bez ofiar w ludziach i sprzęcie. (ds)

  01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg