Klub WolontariuszaRozpoczynając spotkanie hetmańskiej młodzieży, w mroźny poniedziałek, 17 grudnia, Martyna Krępa (3c) zapoznała zebranych z podstawowymi informacjami na temat wolontariatu – czym on jest, kogo możemy nazwać wolontariuszem. Najczęściej pojęcie to, wywodzące się z łaciny (volontarius – dobrowolny, ochotniczy), definiowane jest jako „świadome, dobrowolne i nieodpłatne działanie na rzecz innych, zwłaszcza potrzebujących pomocy, wykraczające poza związki rodzinne, przyjacielskie, koleżeńskie”. Jest swoistym odruchem serca. A o tym, że wolontariat nie jest dla społeczności Hetmana niczym nowym, mogą świadczyć przeróżne działania podejmowane do początku istnienia szkoły, których początkowo nawet nie określano mianem wolontariatu.

wolontariatWolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa. Brzmi to bardzo pięknie, ale właściwie, dlaczego wolontariusze, nie otrzymując za swoją pracę żadnych materialnych rzeczy, wciąż chętnie pomagają? Takie pytanie skierowałam do kilkorga uczniów-wolontariuszy. A oto ich odpowiedzi.

Honorowi dawcy krwiWe wtorek, 11 grudnia, trzynastu naszych uczniów z najstarszego rocznika wyruszyło pod opieką pani Barbary Szewerniak do Przychodni Specjalistycznej, aby oddać krew. Niestety, nie każdy mógł przekazać swój cenny dar, gdyż należy spełniać szereg restrykcyjnych wymagań, takich jak odpowiednia waga czy prawidłowe ciśnienie tętnicze, aby móc zostać krwiodawcą. Ponadto podróże zagraniczne w zagrożone rejony również mogą przyczynić się do dyskwalifikacji. Wszyscy jednak stanęli na wysokości zadania - cała trzynastka pokonała lęk przed nakłuciem igłą i wywołanym przez to bólem. Aż ośmiu śmiałków miało możliwość wypełnić swoją misję, dzięki czemu 3.6 litra krwi trafiło do RCKiK! Mamy nadzieję, że oddawanie krwi wejdzie nam w krew i stanie się cotrzymiesięcznym zwyczajem w naszej szkole. (Ewelina Barszcz, 3b)

47096289 457615517977833 8724997741362544640 n

3 grudnia, na poniedziałkowej lekcji wychowawczej,  tak jak i w ubiegłym roku, nasza hetmańska społeczność miała okazję pogłębienia wiedzy o Fundacji DKMS i prowadzonej przez nią działalności. Misją fundacji, jak również celem corocznych akcji, jest „znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych szpiku”. Realizując tę misję fundacja ratuje chorych na nowotwory krwi. Wiedzę na temat praktycznego działania DKMS przybliżyła uczniom najstarszych klas licealnych pani Barbara Szewerniak  wraz z dwiema dzielnymi wolontariuszkami - Anną Jurek i Klaudią Szypułą z klasy III „a”. Po wykładzie uczniowie „Hetmana” mieli możliwość zarejestrowania się jako potencjalni dawcy  - w ten sposób uruchamiając procedurę poszukiwania potrzebującego pomocy  swojego "bliźniaka genetycznego". Cieszymy się, że nasi uczniowie angażują się w tak ważne akcje społeczne. (Klaudia Szypuła)