Klub WolontariuszaRozpoczynając spotkanie hetmańskiej młodzieży, w mroźny poniedziałek, 17 grudnia, Martyna Krępa (3c) zapoznała zebranych z podstawowymi informacjami na temat wolontariatu – czym on jest, kogo możemy nazwać wolontariuszem. Najczęściej pojęcie to, wywodzące się z łaciny (volontarius – dobrowolny, ochotniczy), definiowane jest jako „świadome, dobrowolne i nieodpłatne działanie na rzecz innych, zwłaszcza potrzebujących pomocy, wykraczające poza związki rodzinne, przyjacielskie, koleżeńskie”. Jest swoistym odruchem serca. A o tym, że wolontariat nie jest dla społeczności Hetmana niczym nowym, mogą świadczyć przeróżne działania podejmowane do początku istnienia szkoły, których początkowo nawet nie określano mianem wolontariatu.

W Polsce z początkiem działalności wolontariackiej spotykamy się po 1989 roku. Od 1995 r. natomiast powstają centra wolontariatu, a od roku 2003 wolontariat jest uregulowany prawnie ustawą o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie.

W Hetmanie wolontariat był zawsze odruchem serca, opierającym się na takich wartościach jak:

- szacunek dla innych,

- bezinteresowność w działaniu,

- postawienie człowieka w centrum zainteresowań,

- zwrócenie uwagi na najsłabszych i potrzebujących pomocy,

- uczenie odpowiedzialności za podjęte działania, lojalności i obowiązkowości.

Szkolny Klub Wolontariusza (działający od 2009 r.) tworzą ludzie bardzo skromni, o dobrych „serduchach”, pragnący nieść pomoc bliźnim, chętni do tego, by poprawić wizerunek otaczającej nas rzeczywistości.

Współpraca ze Stowarzyszeniami: „Ogród św. Franciszka”, „Esteka” czy „Brzeg”, Placówkami Opiekuńczo – Wychowawczymi w Skopaniu i Tarnobrzegu, daje naszej młodzieży możliwość podjęcia wielu różnorodnych aktywności. Nasi wolontariusze (m.in. Amelka, Julka, Wiktoria) pomagają dzieciom w nauce. Inni chodzą do schroniska w Machowie i Tarnobrzegu, opiekują się bezdomnymi zwierzętami. Nie brakuje też naszych uczniów w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, koncertach i akacjach charytatywnych. Przeprowadzona w tym tygodniu zbiórka „Dla Eryka” pozwoliła zasilić jego konto kwotą 1261 zł. 85 gr., a zebranych kilkadziesiąt kilogramów karmy i innych akcesoriów trafiło do tarnobrzeskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Nie zabraknie nas również w koncercie „Dla Julki” 27 i 28 grudnia. http://www.tarnobrzeg.pl/aktualnosci/z-pomoca-dla-julki,1772.html

Podejmowane działania uczą nas wszystkich, jak być dla innych i z innymi. Młodzi zaś ludzie mają doskonałą okazję zrobić coś dla drugiego człowieka, ale też i sprawdzić samego siebie. (E.M. Ch.)

01.JPG 02.JPG 03.JPG 04.JPG 05.JPG 06.JPG 07.JPG 08.JPG 09.JPG 10.JPG 11.JPG 12.JPG 13.JPG 14.JPG 15.JPG 16.JPG 17.JPG 18.JPG 19.JPG 20.JPG 21.JPG 22.JPG 23.JPG 24.JPG 25.JPG 26.JPG 27.JPG 28.JPG 29.JPG 30.JPG 31.JPG 32.JPG 33.JPG 34.JPG 35.JPG 36.JPG 37.JPG 38.JPG 39.JPG 40.JPG 41.JPG 42.JPG 43.JPG 44.JPG 45.JPG 46.JPG 47.JPG 48.JPG 49.JPG