zlota szkola calosc 2020

RzeszówW ramach współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim odbyła się kolejna edycja wykładów otwartych, w których uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Wybrani humaniści, olimpijczycy z klasy pierwszej i drugiej rozpoczęli tydzień z mocnym naukowym akcentem.

Zajęcia w poniedziałkowy poranek otworzył dr Michał Żmuda z Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa UR, wprowadzając uczniów w świat Wielomedialności gier cyfrowych jako przejawu współczesnych tendencji kulturowych, gdzie aspekt gier stał się osnową interpretacji mediów i ich wymiarów: komunikacyjnych, technicznych czy społecznych.

Bardzo ciekawie prowadzący udowadniał tezę profesora Herberta Mc Luhana, iż treścią każdego medium jest inne medium, np. gra komputerowa to książka, film itd. Równocześnie ukazał proces remediacji, czyli procesu historycznego w mediach. Wykład zakończyło ciekawe podsumowanie, którym była odpowiedź na pytanie czemu służy wielomedialność. Dyskurs autora wpisał się w znaczne rozszerzenie problematyki medialnej, z którą młodzież spotyka się na zajęciach z wos-u na poziomie rozszerzonym.

W drugiej turze potyczek z nauką grupa młodych adeptów historii przeniosła się w świat kształtowania się wczesnego Islamu a poloniści przyjrzeli się Polskiemu marynarzowi z Kresów – Józefowi Conradowi – Korzeniowskiemu.

Wykład profesora Marka Olbrychta wskazał na nowe trendy w badaniach nad historią początków ekspansji Arabów i działalności Mahometa. Młodzież mogła się dowiedzieć, iż jej kurs historii oparty jest na tzw. historii nurtu tradycjonalistycznego – uważającego Koran i jego komentarze (hadisy) za wiarygodne źródło historyczne. Natomiast zgodnie z szybko rozwijającym się nurtem historii rewizjonistycznej w tym zakresie, szczególnie w świecie zachodnim, konfrontującej Koran z innymi źródłami epoki, można dojść do wielu odmiennych wniosków. Podkreśla się tutaj tezę o religijnym przeznaczeniu Koranu i jego innych celach niż cele historyczne - nośnika tzw. prawdy historycznej.

Przykładem takich rozbieżności jest chociażby rola Mekki w historii Arabów, zupełnie nie odnotowanej w innych źródłach niż Koran a w tym ostatnim odgrywającej istotną rolę.

Ciekawym była także próba wytłumaczenia istoty mentalności wyznawców islamu – ściśle wzorujących się na koranicznej i tradycyjnej historii życia Mahometa. Ta prawda pozwala lepiej zrozumieć przyczyny takich a nie innych zachowań wyznawców Koranu. Profesor w swoich wywodach opierał się na wieloletnich swoich doświadczeniach, zdobytych na badaniach terenowych na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Iranie.

Uwieńczeniem spotkania z naukową stroną humanistyki był bardzo ciekawy (wg młodzieży najciekawszy) wykład dr hab. Piotra Berdowskiego na temat Świętych tekstów chrześcijaństwa – narodzin literatury nowotestamentowej. Profesor pokazał w nim jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa rodziła się jego literatura, powstawał znany nam kanon Nowego Testamentu, co się w nim znalazło a co nie (np. apokryfy). Przedstawił ogromne problemy z jakimi zmaga się historyk w trakcie czytania tych tekstów i próbą dokonania ich właściwej interpretacji, nie marząc nawet o próbie ustalenia ich wersji autograficznej. Dla przykładu do dziś przetrwało około 5700 różnych kopii Biblii nie licząc wersji Wulgaty, których jest około 10 tys. Co to oznacza? Iż próba ujednolicenia wersji daje nam między 200 a 300 tys. różnic w samej wersji greckiej. Jak tutaj można więc ustalić autograf, np. Ewangelii św. Marka, najstarszej z nich, nie wspominając już o samym symbolicznym autorstwie, św. Marka. Nie chodzi oczywiście o cele religijne stawiane przed tymi tekstami ale problemy historyczne ich dotyczące.

Podsumowaniem wykładu był instruktarz jak czytać Biblię – oczywiście w historycznym, krytycznym jej ujęciu a najlepiej po grecku.

Nakarmieni rozterkami badaczy historii i literatury powróciliśmy do Hetmana rozmyślając o jakże prostych teraz pytaniach na kartkówce czy sprawdzianie ;) (GK)