zlota szkola calosc 2019

plakat rek

 

WARUNKI PRZYJĘCIA DO 3-LETNIEGO LICEUM:

 • ukończona 3 klasa gimnazjum,
 • wysoka punktacja z egzaminu gimnazjalnego i wysokie oceny na świadectwie końcowym,
 • nieukończony 17 rok życia,
 • opłata wpisowego.

WARUNKI PRZYJĘCIA DO 4-LETNIEGO LICEUM:

 • ukończona 8 klasa szkoły podstawowej,
 • wysoka punktacja z egzaminu ósmoklasisty i wysokie oceny na świadectwie końcowym,
 • nieukończony 17 rok życia,
 • opłata wpisowego.

DOKUMENTY DO 3-LETNIEGO LICEUM
 • podanie do szkoły (na formularzu I SLO) - podanie gim.(pdf)
 • świadectwo ukończenia gimnazjum (może być dołączone w późniejszym terminie),
 • zaświadczenie z OKE o wyniku egzaminu gimnazjalnego (może być dołączone w późniejszym terminie),
 • kopia aktu urodzenia,
 • karta zdrowia i karta szczepień (po przyjęciu do szkoły),
 • kopie dyplomów laureatów i finalistów olipiad i konkursów przedmiotowych,
 • 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie).

DOKUMENTY DO 4-LETNIEGO LICEUM

 • podanie do szkoły (na formularzu I SLO) - podanie sp.(pdf)
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (może być dołączone w późniejszym terminie),
 • zaświadczenie z OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty (może być dołączone w późniejszym terminie),
 • kopia aktu urodzenia,
 • karta zdrowia i karta szczepień (po przyjęciu do szkoły),
 • kopie dyplomów laureatów i finalistów olipiad i konkursów przedmiotowych,
 • 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie).

WAŻNE TERMINY
 • składanie podań do 14 czerwca 2019,
 • składanie pozostałych dokumentów do 25 czerwca 2019 do godz. 15.00 (w pierwszej kolejności będą rozpatrywane podania z oryginalnymi dokumentami),
 • ogłoszenie listy przyjętych 27 czerwca 2019 godz. 12.00
 • spotkanie z rodzicami kandydatów do szkoły w budynku szkoły 27 czerwca 2019 godz. 16.00
 • opłata wpisowego do 12 lipca 2019

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO 3-LETNIEGO LICEUM: REGULAMIN GIM.(PDF)

REGULAMIN REKRUTACJI DO 4-LETNIEGO LICEUM: REGULAMIN SP.(PDF)
 
Bliższych informacji udziela sekretariat
Zespół Szkół Społecznych Nr 1
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące
im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Dominikańska 7
39 – 400 Tarnobrzeg
tel/fax 015/ 822 79 84