logo sejmik neww

wyborySejmik Uczniowski jest organizacją działającą na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów. Sejmik poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły oraz współdecyduje o sprawach jej dotyczących. 26 listopada br. w naszej szkole odbyła się najlepsza lekcja demokracji, czyli wybory do Sejmiku Uczniowskiego. Poprzedziła je kampania wyborcza, w której kandydaci próbowali przekonać społeczność uczniowską, że to właśnie oni będą umieli najlepiej sprawować powierzone im funkcje.

Głosowanie odbyło się w godzinach od 11.40 do 12.25 w lokalu wyborczym zorganizowanym na holu szkolnym. W skład Sejmiku Uczniowskiego weszły następujące osoby: Kornelia Bajda (1a), Wojciech Barszcz (1d), Bartosz Bereski (1e), Łukasz Drabek (1a), Justyna Kosior (1c), Kacper Piechota (2d), Antoni Roman (1c) i Aleksandra Wiącek (2b). Gratulujemy! Protokół wyborczy dostępny jest na tablicy Sejmiku obok sali 29.

  01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg 26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg 31.jpg 32.jpg 33.jpg 34.jpg 35.jpg 36.jpg 37.jpg