logo sejmik neww

wolontariat 1024Szkolny Klub Wolontariusza działa od 2009 roku, choć aktywnie udziela się na forum pomocy innym ludziom od chwili powstania placówki, czyli od 1999 roku.

Ludzie się zmieniali, odchodzili i przychodzili nowi, ale duch pomocy i tolerancji zawsze był tu obecny. Zdarzało się, że czasami ktoś zakwestionował działania wolontariuszy: A po co to robić? I tak świata nie zmienimy? Mimo to odpowiedź zawsze była jedna „Warto i jeszcze raz warto”.

 

W tym roku młodzież i grono pedagogiczne również podejmuje wspólny plan działania. Mile widziane są także nowe inicjatywy, które mogą pojawić się w trakcie roku szkolnego. Obecnie współpracujemy ze stowarzyszeniami i placówkami oświatowymi, kulturalnymi działającymi na terenie miasta i gminy Tarnobrzeg: Esteka, Poradnia Profilaktyczno – Psychologiczna „Brzeg”, Stowarzyszenie Bibliotekarzy, Chrońmy Zwierzęta, Ogród Św. Franciszka:


1. Akcja dla Kacperka Serafina – „Kolorowe zakrętki” (p. Stanisław Grądziela, p. Jerzy Pawelak, p. Joanna Tomczyk)

2. Podziel się ołówkiem – organizowana przez MOPR do 18.09.2015 (Ola Niegos, Agata Pytel)

3. Stowarzyszenie Ogród św. Franciszka jak i Chrońmy Zwierzęta (Gosia Mazur, Oliwia Florkiewicz, Gosia Wciseł)

4. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – nasi wolontariusze

5. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza; organizacja mikołajek dla dzieci z Domu Dziecka w Skopaniu

6. Pomoc uczniom ze specyficznymi problemami w nauce – akcja na terenie szkoły ( starszy kolega pomaga młodszemu w nauce, p. E.M. Chabel i p. A. Niedźwiedź)

7. Udział w szkoleniach i programach wolontariackich oraz pisanie projektów (p. M. Wciseł, p. A. Niedźwiedź, p. E.M. Chabel, p. Ł. Zasuwa)

8. Indywidualna pomoc rodzinom z dziećmi wymagającymi wsparcia rówieśniczego (p. E. M. Chabel, p. M. Jarzyna oraz wychowawcy gimnazjum i liceum)

9. Pomoc w obsłudze + paczki mikołajkowe dla dzieci ze stowarzyszenia osób niedowidzących (p. R. Dąbrowska i p. Ł. Zasuwa)

10. Wpółpraca z Tarnobrzeskim Domem Kultury poprzez udział w różnych imprezach artystycznych i kulturalnych (p. S. Łysiak, p.A. Niedźwiedź, p.M. Sarzyńska)

JEŚLI CHCESZ DOŁĄCZYĆ DO NAS – ZAPRASZAMY!!!
Kontakt z p. E.M. Chabel
CZEKAMY NA WAS!!!


E.M. Chabel, A. Niedźwiedź