L.p.

Przedmiot
olimpiada

Nazwisko i imię

Tytuł

Opiekun

Rok szkolny

Uwagi

1.

Język Łaciński

Cezary Welsyng

Finalista

Marzena Jarzyna

1993/1994

2.

Język Łaciński

Cezary Welsyng

Finalista

Marzena Jarzyna

1994/1995

3.

Chemia

Tomasz Kostrzewski

Finalista

Natalia Szymańska

1995/1996

4.

Chemia

Konrad Kamiński

Finalista

Natalia Szymańska

1997/1998

5.

Fizyka

Adam Latosiński

Laureat

Jacek Bąk

2001/2002

6.

Matematyka

Adam Latosiński

Finalista

Paweł Dobrowolski

2001/2002

7.

Chemia

Sebastian Wojtysiak

Finalista

Natalia Szymańska

2002/2003

8.

Fizyka

Adam Latosiński

Laureat

Jacek Bąk

2002/2003

9.

Matematyka

Adam Latosiński

Finalista

Paweł Dobrowolski

2002/2003

10.

Matematyka

Sebastian Wojtysiak

Finalista

Paweł Dobrowolski
Kazimierz Łysiak

2002/2003

11.

Chemia

Sebastian Wojtysiak

Laureat

Natalia Szymańska

2003/2004

12.

Matematyka

Sebastian Wojtysiak

Laureat

Kazimierz Łysiak
Paweł Dobrowolski

2003/2004

13.

Filozofia

Agata Bochyńska

Laureatka

Renata Dąbrowska

2005/2006

14.

Filozofia

Danuta Czaderska

Finalistka

Renata Dąbrowska

2005/2006

15.

Język Rosyjski

Klaudia Marcinkowska

Laureatka

Renata Krępa

2006/2007

16.

Historia

Bartłomiej Siudak

Finalista

Grzegorz Kobylski

2008/2009

17.

Filozofia

Paweł Hajduk

Laureat

Renata Dąbrowska

2010/2011

18.

Historia

Paweł Hajduk

Finalista

Grzegorz Kobylski

2011/2012

19.

Geografia

Wojciech Majkut

Finalista

Urszula Żak

2011/2012

20.

Matematyka

Karol Marcinkowski

Finalista

Paweł Dobrowolski

2011/2012

21.

Fizyka

Marcin Bąk

Finalista

Jacek Bąk

2012/2013

22.

Fizyka

Grzegorz Sochacki

Finalista

Jacek Bąk

2012/2013

23.

Historia

Anna Kida

Laureatka

Grzegorz Kobylski

2012/2013

24.

Matematyka

Karol Marcinkowski

Laureat

Paweł Dobrowolski

2012/2013

Uczestnik Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej
w Kolumbii

25.

Matematyka

Marcin Bąk

Finalista

Paweł Dobrowolski

2012/2013

26.

Ekonomia

Grzegorz Sochacki

Finalista

Grzegorz Kobylski

2012/2013

27.

Geografia

Wojciech Majkut

Laureat

Urszula Żak

2012/2013

28.

Język Angielski

Monika Górska

Finalistka

Marta Wciseł

2013/2014

29.

Język Angielski

Szymon Dziewic

Finalista

Marta Wciseł

2013/2014

30.

Historia

Małgorzata Szwarc

Finalistka

Grzegorz Kobylski

2013/2014

31.

Matematyka

Michał Kotwica

Laureat

Paweł Dobrowolski

2013/2014

32.

Matematyka

Przemysław Nowak

Finalista

Paweł Dobrowolski

2013/2014

33.

Język Polski

Alicja Pazgier

Finalistka

Renata Dąbrowska

2014/2015

34.

Historia

Jacek Mainardi

Finalista

Grzegorz Kobylski

2014/2015

35.

Język Polski

Weronika Kulpa

Finalistka

Renata Dąbrowska

2015/2016

36.

Chemia

Ingrid Ziemba

Finalistka

Magdalena Ciach

2015/2016

37.

Historia

Mateusz Kupiec

Laureat

Grzegorz Kobylski

2015/2016

38.

Historia

Bartłomiej Kupiec

Finalista

Grzegorz Kobylski

2015/2016

39.

Geografia

Eliza Karłowska

Finalistka

Urszula Żak

2015/2016

40.

Wiedzy o Prawie

Bartosz Paczocha

Laureat

Grzegorz Kobylski

2015/2016

41.

Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

Bartosz Paczocha

Finalista

Grzegorz Kobylski

2015/2016

42.

Ekonomia

Patrycja Dziwińska

Finalistka

Grzegorz Kobylski

2015/2016

43.

Chemia

Ingrid Ziemba

Finalistka

Magdalena Ciach

2016/2017

44.

Fizyka

Wojciech Kosior

Laureat

Jacek Bąk

2016/2017

45.

Historia

Kamil Kaczmarek

Laureat

Grzegorz Kobylski

2016/2017

46.

Wiedzy o Prawie

Szymon Woźnik

Finalista

Grzegorz Kobylski

2016/2017

47.

Matematyka

Wojciech Kosior

Finalista

Paweł Dobrowolski

2016/2017

48.

Język Polski

Katarzyna Anna Uzar

Finalistka

Renata Dąbrowska

2017/2018

49.

Język Polski

Aleksandra Wołek

Finalistka

Renata Dąbrowska

2017/2018

50.

Chemia

Mateusz Pluta

Laureat

Magdalena Ciach

2017/2018

51.

Chemia

Ingrid Ziemba

Finalistka

Magdalena Ciach

2017/2018

52.

Lingwistyka Matematyczna

Sebastian Spyrzewski

Finalista

Paweł Dobrowolski

2017/2018

53.

Wiedza o społeczeństwie

Kamil Kaczmarek

Laureat

Grzegorz Kobylski

2017/2018

54.

Wiedzy o Prawie

Kamil Kaczmarek

Laureat

Grzegorz Kobylski

2017/2018

55.

Wiedzy o Prawie

Kamila Tomczyk

Laureatka

Grzegorz Kobylski

2017/2018

56.

Język Polski

Jan Ziętek

Finalista

Renata Dąbrowska

2018/2019

57.

Chemia

Ingrid Ziemba

Finalistka

Magdalena Ciach

2018/2019

58.

Historia

Tomasz Ryś

Finalista

Grzegorz Kobylski

2018/2019

59.

Geografia

Łukasz Drabek

Finalista

Urszula Żak

2018/2019

60.

Losy żołnierza
i dzieje oręża polskiego

Mikołaj Majka

Laureat

Tomasz Ciach

2018/2019

61.

Wiedzy o Prawie

Gabriela Masternak

Finalistka

Grzegorz Kobylski

2018/2019

62.

Wiedzy o Prawie

Victoria Noga

Finalistka

Grzegorz Kobylski

2018/2019

63

Matematyka

Sebastian Spyrzewski

Finalista

Paweł Dobrowolski

2018/2019