zlota szkola calosc 2019

pobraneStowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile reaktywuje po ośmiu latach Wioskę Olimpijską, ośmiodniowy obóz naukowy dedykowany laureatom i finalistom ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych.

Obozy naukowe Collegium Invisibile są wyjątkowe nie tylko ze względu na wysoki poziom merytoryczny studentów, doktorantów oraz tutorów będących członkami naszego stowarzyszenia, ale również z powodu oryginalnej (i jednocześnie sprawdzonej) formuły naszej działalności. W projektach, regularnie współorganizowanych z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci, do tej pory udział wzięło łącznie 258 studentów, 358 licealistów i dziesiątki wykładowców akademickich. Celem naszych zajęć autorskich jest zapewnienie najlepszym polskim
uczniom szkół średnich wprowadzenia do metod akademickich operowania informacjami. Wioska Olimpijska daje uczniom szansę pogłębiania wiedzy pod okiem najlepszych młodych naukowców, doskonalenia krytycznego myślenia oraz rozwijania drzemiącego w nich potencjału intelektualnego poprzez dialog i pracę zespołową. Więcej informacji na stronie: 

http://ci.edu.pl/piramida-wiedzy/wioska-olimpijska/

                                                                                                                                          (mc)