zlota szkola calosc 2019

100procentTrzeba powiedzieć, że rokrocznie moment wręczania świadectw maturalnych w naszym Hetmanie jest niezwykle przyjemny. Nie inaczej było również i w tym roku. Oczywiście tradycyjnie wszyscy uczniowie zdali maturę w maju, dzięki czemu każdy z absolwentów ma wakacje aż do….końca września :-) Wyniki, jakie uzyskali nasi maturzyści ze wszystkich przedmiotów, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, są doskonałe! Przekraczają średnie wyniki matury w mieście, województwie i kraju o bardzo wiele punktów procentowych. Wśród 72 tegorocznych maturzystów aż 43 razy wyniki pisemnych egzaminów były maksymalne, czyli 100%! Za każdy z tych ,,maksów” uczeń otrzymał specjalną nagrodę dyrektora. Wśród wyróżnionych byli również uczniowie zwolnieni z matury, dzięki temu, iż uzyskali tytuły laureata lub finalisty ministerialnych olimpiad przedmiotowych. W tym roku takie zwolnienia zdobyli uczniowie z języka polskiego, chemii, historii i wiedzy o społeczeństwie. Warto dodać, że Hetman jest jedyną szkołą w Tarnobrzegu, w której uczniowie wywalczyli takie ,,przywileje” dzięki sukcesom olimpijskim!

Tak piękne wyniki matur dają gwarancję uczniom, że dostaną się na wymarzone studia. Średnie wyniki osiągnięte z biologii (59% w Hetmanie, przy 32% w kraju) i chemii (63% w Hetmanie, przy 40% w Polsce) sprawiają, że wielu uczniów może wybierać dowolną uczelnię medyczną w Polsce. Świetne rezultaty uzyskane z matematyki rozszerzonej (61 % w szkole, przy zaledwie 29 % w kraju) zapewniają najlepsze studia informatyczne, inżynieryjne, czy ekonomiczne. Podobnie jest w przedmiotach humanistycznych, gdzie średnie z historii (71% u nas, przy jedynie 32% w Polsce), czy WOS (68%, przy 28% w kraju) dają przepustki na studia prawnicze. Ze wszystkich pozostałych przedmiotów rezultaty uzyskane przez Hetmaniaków były równie imponujące. Jako ciekawostka dotycząca egzaminu maturalnego warto podać, że wszystkich uczniów (we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych) w Tarnobrzegu zdających maturę z informatyki było zaledwie 12, z czego 4 to uczniowie naszego liceum (czyli co ósmy licealista). Średnia z tego przedmiotu w Tarnobrzegu wyniosła tylko 24%, podczas, gdy nasza ,,czwórka” uzyskała średnią 44%. Jak łatwo przeliczyć więc, w grupie pozostałych osób ta średnia musiała wynieść jedynie 14%. Tak jest co roku, a nawet w ubiegłych latach informatykę w naszej szkole zdawało dużo więcej uczniów. To pokazuje, na jak wysokim poziomie prowadzony jest ten przedmiot w naszym Hetmanie, mimo iż nie ma klasy, w nazwie której jest ,,profil informatyczny”.

Serdecznie gratulujemy wszystkim tegorocznym Maturzystom uzyskania takich wyników, życząc w najbliższej przyszłości cudownych, dłuuugich wakacji, a w dalszej perspektywie wszystkiego, co kryje się pod pojęciem SZCZĘŚCIE.

Gratulacje i wyrazy uznania należą się również Nauczycielom, którzy po raz kolejny udowodnili, że są najlepszymi fachowcami w tym, co robią.

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg 26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg 31.jpg 32.jpg 33.jpg 34.jpg 35.jpg 36.jpg 37.jpg 38.jpg 39.jpg 40.jpg 41.jpg 42.jpg 43.jpg 44.jpg 45.jpg 46.jpg 47.jpg 48.jpg 49.jpg 50.jpg 51.jpg 52.jpg 53.jpg 54.jpg 55.jpg 56.jpg 57.jpg 58.jpg 59.jpg 60.jpg 61.jpg 62.jpg 63.jpg