zlota szkola calosc 2019

Konkurs chemiczny     Emil Cymer, uczeń z klasy 2b, został stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Fundusz działa już 35 lat i jest organizacją pożytku publicznego, która wspiera uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez organizację warsztatów w instytutach naukowych, szkołach wyższych oraz specjalnych obozów naukowych. Program Pomocy Wybitnie Zdolnym, który realizuje Fundusz, adresowany jest do uczniów o bardzo różnorodnych zainteresowaniach i uzdolnieniach.

Co roku przyjmowanych jest do Programu ponad 500 zdolnych uczniów z całego kraju zajmujących się naukami ścisłymi, przyrodniczymi, humanistycznymi oraz artystycznymi. Ważnym celem Programu jest wspieranie samodzielnej pracy nad rozwojem zainteresowań i zdobywanie przez uczestników cennych umiejętności i wiedzy. Również od 2 lat stypendystką Funduszu jest Ingrid Ziemba, która swoją przygodę z tą fundacją rozpoczęła już w 3 klasie gimnazjum. Gratulujemy Ingrid i Emilowi wejścia do grona stypendystów, równocześnie życzymy wspaniałych doświadczeń naukowych oraz poznania ciekawych ludzi. (mc)