zlota szkola calosc 2019

dyktando niepod2            9 października aż (albo tylko) 53 uczniów „Hetmana" wzięło udział w etapie szkolnym Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii". Była to już szósta edycja tego konkursu, organizowanego od 2013 roku, najpierw dla Małopolski, a później poszerzonego o 5 sąsiednich województw. Ta cenna inicjatywa zaplanowana dla uczczenia Jubileuszu, czyli 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ma więc już swoją tradycję. Organizatorzy chcieli, by był to festiwal języka, wzbudzający dociekliwość poznawczą i szlachetne współzawodnictwo (o projekcie można przeczytać więcej na http://www.dyktando.hostingasp.pl).

Uczniowie pisali dyktando w różnych kategoriach wiekowych, oddzielnie gimnazjaliści i licealiści. Tekst został odczytany trzykrotnie. Najpierw całościowo, a następnie z rozbiciem na poszczególne zdania, z uwzględnieniem zdań wielokrotnie złożonych, podzielonych na mniejsze logiczne całości (zgodnie z interpunkcją, która okazała się największą zmorą dla piszących), a następnie jeszcze raz w całości. Gimnazjaliści pisali o dniu jak nie co dzień, czyli o sposobach uczczenia Święta Niepodległości ustanowionego przez sejm dla nowo powstałego państwa dopiero w 1937 roku. Nie dziwili się wręczaniu z tej okazji prestiżowych nagród: Orderu Virtuti Militari (za męstwo w walce) czy Krzyża i Medalu Niepodległości (dla zasłużonych, ale niebędących żołnierzami). Po raz pierwszy jednak niektórzy mogli się dowiedzieć, że wyścig kolarski Tour de Pologne był również oryginalną formą uczczenia tego święta. Licealiści natomiast przekonali się, że wojna to nie tylko męska sprawa, a Polki, kobiety-żołnierze, od zawsze angażowały się w życie publiczno-zawodowe, działając m.in. w Drużynach i Związkach Strzeleckich, prowadząc szwalnię w koszarach wojskowych w krakowskich Oleandrach albo walcząc w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie (tu największy problem sprawiły nazwy własne, ale za błąd w ich zapisie odejmowano jednorazowo tylko 2 punkty!).

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia to 100 za bezbłędny zapis! Przy ocenianiu za każdy błąd pierwszej kategorii (rz/ż, h/ch, duże/małe litery, pisownia „nie”) odejmowano 2 punkty, za błędy drugorzędne (np. Piłsudzka/Piłsudska?) 1 punkt, a „upadki” interpunkcyjne liczono jako -0,5 p.

Do dalszego etapu zostali zakwalifikowani uczniowie, którzy zdobyli 75% punktów i więcej, o pseudonimach: Cizol, Chleb z dżemem, IRODO, Kot, Paproć, Malina, Truskawka, Pikachu, Nutka, Lalka Barbie, Śpiąca Królewna. Tuż pod kreską znaleźli się przedstawiciele menażerii": Krokodyl, Pies i Szakal. Prace sprawdzone w szkole podlegają dalszej weryfikacji u Organizatora etapu wojewódzkiego, czyli w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie. 2 listopada zostaną podane ostateczne listy osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 7 listopada.

Wśród uczniów została też przeprowadzona anonimowa ankieta nt. "Kogo uważam za najważniejszego Polaka w minionym stuleciu?". Proponowane postacie to: Józef Piłsudski, Jan Paweł II (Karol Wojtyła), Roman Dmowski, Jan Bytnar, prof. Zbigniew Religa, Lech Wałęsa, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda, Maria Skłodowska-Curie, a nawet Feliks Dzierżyński. Z tej anonimowej ankiety mogliśmy się również dowiedzieć, że wśród naszych uczniów zaplątały się osoby z IV-VI klasy SP...

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a w szczególności osobom, które świetnie znają tajniki ortografii i potrafią je praktycznie zastosować. „Ars scribendi facilis non est” (Sztuka pisania nie jest łatwa).