zlota szkola calosc 2019

Olimpiada Języka AngielskiegoW pięknym stylu wywalczyli awans do części ustnej II stopnia Olimpiady Języka Angielskiego Mateusz Piejko (1e) oraz Aleksandra Wołek (3c). Już jutro, 25.01.2019r. zmierzą się z w eliminacjach części ustnej na Wydziale Filologii Angielskiej UMCS w Lublinie.

Uczeń przystępujący do I i II etapu zawodów powinien wykazać się znajomością materiału językowego zawartego w programach nauczania języka angielskiego w szkole średniej. Ponadto winien wykazać się wiadomościami z zakresu zagadnień współczesnych, historii i literatury Anglii i USA

Zaleca się również czytanie tygodników krajowych i zagranicznych informujących o wydarzeniach politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Materiał szkolny dotyczący polskiej oraz światowej literatury, kultury i życia politycznego również obowiązuje.

Zawodnicy przystępujący do egzaminów ustnych II stopnia powinni:
1. opracować 3 tematy z zakresu literatury angielskiej,
2. opracować 3 tematy z zakresu literatury amerykańskiej,
3. opracować podstawowe wiadomości z zakresu historii, geografii, polityki oraz życia codziennego Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Uczestnicy II etapu Olimpiady udzielą krótkich odpowiedzi w formie ciągłej wypowiedzi lub w formie dialogu z egzaminatorem 

Przed Mateuszem i Olą wymagające zadanie, trzymamy zatem kciuki by w pełni ukazali swą wiedzę i umiejętności językowe i wywalczyli awans do zawodów III stopnia (centralnych).